Bratislava, 11. mája 2018 – Parlament prerokúva vládny návrh novely zákona o súdoch, ktorým sa ministerstvo spravodlivosti snaží zamedziť sprístupňovaniu súhlasov, ktoré vydávajú zákonní sudcovia príslušných súdov.

Dnes posunul parlament do druhého čítania vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom predloženia návrhu zákona je podľa odôvodnenia ministerstva spravodlivosti „vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, a to tým, že sa zamedzí možnosť sprístupňovania súhlasov, ktoré zákonní sudcovia príslušných súdov vydávajú podľa § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) a príkazov vydávaných v trestnom konaní.“

„Problémom predkladanej novely zákona o súdoch je, že navrhuje paušálne utajiť všetko, nielen živé prípady. Nielen informácie, ktoré obsahujú nejaké utajované skutočnosti, alebo osobné údaje, alebo iné zákonom chránené skutočnosti, ale paušálne všetko,“ reaguje na vládny návrh poslanec NR SR Ondrej Dostál (OKS, v klube SaS).

Ide o prvý návrh, ktorý v parlamente predkladá nový minister spravodlivosti Gábor Gál (MOST-HÍD). Predložený návrh nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré v legislatívnom procese štandardne predchádza prerokovaniu návrhu vládou a parlamentom. Ministerstvo spravodlivosti dôvodilo, že ide návrhom sa rieši mimoriadna okolnosť, ktorá ohrozuje bezpečnosť.

„Necelé tri mesiace po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, po vražde, ktorá nepochybne súvisí s jeho novinárskou prácou, ako to potvrdil aj generálny prokurátor, prichádza vláda s návrhom zákona, ktorý sťaží prácu investigatívnym novinárom, obmedzí prístup k informáciám a sťaží verejnú kontrolu polície, prokuratúry a súdov,“ uvádza predseda OKS Ondrej Dostál.

Novela rieši len obmedzenie prístupu k informáciám o niektorých súdnych rozhodnutiach. Na tak široké paušálne obmedzenie neexistuje legitímny dôvod a znamenalo by to obmedzenie kontroly rozhodovania súdov, ale aj činnosti orgánov činných v trestnom konaní a tajných služieb.

„Máme na stole návrh zákona, ktorý je obsahovo zlý, lebo obmedzuje prístup k informáciám paušálne a nad mieru, ktorá je nevyhnutná z hľadiska legitímneho verejného záujmu, je predkladaný procesne sporným spôsobom, lebo obišiel verejnú diskusiu v pripomienkovom konaní a vyvoláva vážne pochybnosti o dôvodoch a okolnostiach jeho predloženia vzhľadom na to, že v čase, keď by sme mali hľadať spôsoby, ako chrániť novinárov a vytvárať im čo najlepšie podmienky pre ich činnosť spočívajúcu v kontrole verejnej moci, týmto návrhom sa deje presný opak. Preto som hlboko presvedčený, že predložený návrh v takejto forme podporiť nemožno,“ uzatvára člen ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál.

Comments

Komentáre