Úrad verejného zdravotníctva SR zrušil zákaz prístupu verejnosti na rokovania obecných a krajských zastupiteľstiev. Na protizákonnosť opatrenia úradu, ktorým zakázal prístup verejnosti na rokovania orgánov a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy som pred týždňom upozornil hlavného hygienika SR Jána Mikasa.

Predchádzajúcim zákazom konania zastupiteľstiev Úrad verejného zdravotníctva prekročil svoju právomoc zakázať alebo obmedziť hromadné podujatia, keďže zasadnutia zastupiteľstiev nie sú hromadným podujatím, ale výkonom verejnej správy. Rovnako nemal úrad právomoc neskôr zmeniť toto opatrenie tak, že konanie zastupiteľstiev síce povolil, ale zakázal prístup verejnosti na nich. Tu sa odvolával na ustanovenie zákona, ktoré úradu umožňuje zakázať alebo obmedziť prevádzku zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb. Zastupiteľstvo sa však nedá považovať za zariadenie v zmysle zákona o ochrane verejného zdravia.

Úrad opatrením, ktorým zakázal prístup verejnosti na rokovanie zastupiteľstiev, podľa môjho názoru prekročil svoje právomoci a porušil zákon. Preto som vyzval hlavného hygienika Jána Mikasa, aby zabezpečil nápravu a obnovil prístup verejnosti na rokovanie obecných a krajských zastupiteľstiev.

Na porušenie zákona zákazom prístupu verejnosti na zastupiteľstvá upozornilo aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Na svoje upozornenie som zatiaľ odpoveď nedostal, ale na stránke Úradu verejného zdravotníctva bolo uverejnené opatrenie,  ktorým sa z predmetného opatrenia vypustila veta „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov,“ a bola nahradená vetou „Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy“.

Hoci Úrad verejného zdravotníctva dosiaľ nereagoval na moje upozornenie, nevyjadril sa k namietanému prekročeniu svojich zákonom stanovených právomocí a zrušenie zákazu prístupu verejnosti na zastupiteľstvá odôvodnil len priaznivou epidemiologickou situáciou, vítam, že došlo k náprave a k odstráneniu protizákonného stavu a že prístup verejnosti na rokovania zastupiteľstiev už nebude spochybňovaný.

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

poslanec NR SR (klub SaS)

 

Súvisiace informácie:

OKS hlavnému hygienikovi: Vylúčenie verejnosti zo zastupiteľstiev je protizákonné, 30.4.2020

ZOMOS sa obracia na generálnu prokuratúru kvôli vylúčeniu verejnosti z rokovania zastupiteľstiev

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, číslo OLP/3881/2020, zo dňa 6.5.2020

Ilustračné foto: ZOMOS | Obecné zastupiteľstvo v Šoporni sa dňa 17. apríla 2020 konalo riadne aj s účasťou verejnosti

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.