Dnes sme podali trestné oznámenie na Mariana Magata, jedného z organizátorov nedávneho neonacistického pochodu v Bratislave. Podľa medializovaných a verejne overiteľných informácií Marian Magat sa vo svojich verejných vyjadreniach pozitívne vyjadruje o Adolfovi Hitlerovi a národnom socializme, podnecuje nenávisť voči Židom a spochybňuje holokaust.

Požiadali sme Generálnu prokuratúru SR, aby prešetrila, či jeho vyjadreniami neprišlo k spáchaniu trestných činov Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona (ďalej len „TZ“), Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ, Hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 TZ, Podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ, Podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a TZ. K trestnému oznámeniu sme priložili 13 vyjadrení Mariana Magata z jeho facebookového profilu a tri články z jeho blogu.

Trestného činu Podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 TZ sa dopustí ten, „kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“. Národný socializmus (nacizmus) Adolfa Hitlera, ním vedená nacistická politická strana (NSDAP) a nacistický režim v Nemecku v rokoch 1933 – 1945 nepochybne boli hnutím, ktoré násilím smerovalo k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Magat viacerými verejnými vyjadreniami vyjadruje sympatie k Hitlerovi a národnému socializmu.

Trestného činu Popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ sa dopustí ten, kto „verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb“. Magat viacerými vyjadreniami spochybňuje holokaust, počet jeho obetí, zločiny spáchané nacistickým režimom v Nemecku, ako aj Norimberský proces, v ktorom boli súdení pohlavári nacistického Nemecka. Viaceré verejné vyjadrenia Magata sú namierené proti Židom a možno ich podľa názoru kvalifikovať ako také, ktoré hanobia Židov a podnecujú nenávisť voči nim.

Orgány činné v trestnom konaní by mali prešetriť, či vyjadreniami Mariana Magata nebola naplnená skutková podstata niektorého z vyššie uvedených trestných činov.

 

Peter Osuský, poslanec NR SR za SaS

Ondrej Dostál, predseda OKS

 

V Bratislave dňa 6. júla 2015

 

 

Súvisiace informácie: 

Trestné oznámenie na Mariana Magata

Vyjadrenia Mariana Magáta na jeho facebookovom profile

Články Mariana Magata na jeho blogu

Protest proti islamu má chybičku: Jeden z organizátorov chváli Hitlera, bol úžasný mierotvorca

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.