Dnes som prezidentovi Andrejovi Kiskovi poslal otvorený list, v ktorom som ho požiadal, aby vetoval minulý týždeň schválenú novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorá obsahuje legislatívny prílepok z dielne poslancov Smeru – SD Otta Brixiho a Antona Martvoňa.

Pri schvaľovaní vládneho návrhu novely zákona o hospodárskej mobilizácii v druhom čítaní predložili v pléne NR SR poslanci Brixi a Martvoň  doplňujúci návrh, ktorým navrhli k návrhu zákona doplniť nový článok II obsahujúci novelu zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Hoci obsah tohto zákona nijako nesúvisí so zákonom o hospodárskej mobilizácii, parlament ich pozmeňujúci návrh schválil.

Ide o tzv. prílepok, čiže o účelové obchádzanie normálneho legislatívneho procesu, ku ktorému, žiaľ, v slovenskom parlamente dochádza pomerne často a za všetkých vlád. Týmto spôsobom za zákony menia bez toho, aby bol príslušný návrh riadne prerokovaný v pléne parlamentu v prvom čítaní a vo výboroch parlamentu v druhom čítaní. Prax schvaľovania prílepkov kritizuje napr. aj Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý na dnešné rokovanie vlády predložil premiér Robert Fico. Vôľu premietnuť zákaz prílepkov do zákona o rokovacom poriadku NR SR prejavil včera na stretnutí so zástupcami signatárov hromadných pripomienok verejnosti k návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o elektronickej zbierke zákonov aj predseda parlamentu Peter Pellegrini. V Českej republike zakázal prílepky ústavný súd. Napriek tomu prax prílepkov na Slovensku naďalej pretrváva.

Vecný problém Brixiho a Marvoňovho prílepku spočíva v tom, že bude pôsobiť ako legislatívne kazítko vo vzťahu k zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tento zákon vzhľadom k špecifikám takýchto foriem predaja uplatňuje silnejšiu ochranu spotrebiteľa napr. vo forme širšej informačnej povinnosti predajcov alebo posilneného práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Uvedené rieši aj vzhľadom na verejne známe informácie o nekalých praktikách niektorých predajcov, tzv. šmejdov. Snaha bojovať proti tzv. šmejdom stála aj za prílepkom poslancov Brixiho a Martvoňa. Dôsledkom schválenia ich prílepku však môže byť rozšírenie účinnosti zákona na bežné predajne. Ak totiž predajňa, vináreň alebo reštaurácia uskutočnia napr. ochutnávku, prestanú byť na účely predmetného zákona prevádzkarňou a kúpne zmluvy v nich uzavreté začnú podliehať zákonu na ochranu spotrebiteľov proti šmejdom. (Podrobnejšia právna argumentácia je obsiahnutá v liste prezidentovi.)

V praxi to znamená, že hoci doteraz sa zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nevzťahuje na vinárne, predajne potravín, predajne tabaku, predajne drogérie, či reštaurácie, stačí, aby sa vo vinárni uskutočnila ochutnávka vín, aby bola zákazníkom potravinového supermarketu ponúknutá konzumácia syra zadarmo na ochutnávku, aby bol v predajni tabaku umiestnený prezentačný stánok s ponukou cigariet konkrétnej značky, aby bol v predajni drogérie špeciálne prezentovaný konkrétny parfém, či v reštaurácii sa uskutočnila akákoľvek predajná alebo prezentačná aktivita, všetky uvedené priestory sa v zmysle prílepku poslancov Brixiho a Martvoňa prestávajú považovať za prevádzkarne a začína sa na ne vzťahovať režim zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zákon sa potom bude vzťahovať na akýkoľvek predaj uskutočnený v týchto priestoroch a bude neprimerane a bezdôvodne zaťažovať normálnych predajcov.

Vzhľadom na to som vyzval prezidenta Andreja Kisku, aby schválený zákon vetoval a navrhol parlamentu, aby ho schválil bez prílepku poslancov Brixiho a Martvoňa.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS

 

V Bratislave dňa 8. júla 2015

 

Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: List prezidentovi Andrejovi Kiskovi, 7.8.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Otta Brixiho a Antona Martvoňa

Denník N: Brixi a Martvoň chcú obmedziť šmejdov, zmeny prijali cez nesúvisiaci zákon

NÁLEZ Ústavního soudu České republiky, Pl.ÚS 77/06 ze dne 15. 2. 2007, 37/2007 Sb., N 30/44 SbNU 349, Legislativní přílepky (jezdci) a jejich ústavnost

OKS VYZÝVA PREZIDENTA A. KISKU NA VETOVANIE GLENDOVHO PRÍLEPKU, 25.3.2015

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.