Podpora regionálneho rozvoja v okrese Rožňava je sprivatizovaná skupinkou vedenou okresným šéfom SMER-SD a prednostom okresného úradu Jánom Babičom a účty za ich „prácu“ platia daňovníci tejto krajiny.

Najprv sa Ficova vláda tvárila, že ide robiť tzv. ESO ako reformu štátnej správy. Výsledkom bol skutočný tromf SMER-SD v podobe vzniku okresných úradov, na čele ktorých sú prednostovia za SMER-SD.

Potom sa Ficova vláda tvárila, že jej cieľom je podpora menej rozvinutých regiónov, a tak kvôli tomu schválila zákon a začala spisovať akčné plány a posielať do regiónov peniaze z našich daní.

Čuduj sa svete, za hlavných aktérov rozvoja regiónov Ficova vláda nepovažuje samosprávy. Kľúčovú rolu v akčných plánoch hrajú rozvojové rady a ich tajomníci – prednostovia okresných úradov.

Do dokonalosti to doviedol v Rožňave tamojší okresný šéf SMER-SD a prednosta okresného úradu Ján Babič.

Jedna z prvých vecí, ktoré boli v rámci realizácie akčného plánu v okrese Rožňava splnené, a zároveň jedna z mála vecí, ktoré boli splnené, bolo založenie centra podpory regionálneho rozvoja. Vzniklo 31. marca 2017 v Rožňave ako nezisková organizácia s názvom Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava.

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava je zaujímavé z viacerých dôvodov:

1.) nezaložili ho samosprávy okresu Rožňava, ktoré by mali byť hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja. Nezaložili ho, hoci obe mestá okresu – teda Rožňava a Dobšiná – o to mali záujem a pripravili i návrh na jeho založenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave odsúhlasilo založenie neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. so spoluzakladateľom mestom Dobšiná na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2017;

2.) mestá Rožňava a Dobšiná spoločne koordinačné centrum nezaložili, hoci chceli, lebo zasadla rozvojová rada. Zasadla rozvojová rada na ktorej prednosta a zároveň už ako menovaný tajomník Rozvojovej rady okresu Rožňava, Ing. Ján Babič (SMER-SD), z titulu funkcie prednostu okresného úradu, proti tomuto ostro vystúpil a vyjadril svoj nesúhlas s takýmto postupom založenia neziskovej organizácie. Následne na to dal hlasovať za svoj vlastný návrh, aby neziskovú organizáciu založili členovia rozvojovej rady, nie mestá;

3.) mestá Rožňava a Dobšiná ono centrum nezaložili, hoci chceli, pretože ich niekto predbehol. Konkrétne pán Babič – rožňavský akčný hrdina Smeru. Ten, ako fyzická osoba, spoločne s ďalšími tromi fyzickými osobami – ďalšími miestnymi smerákmi, koncom marca založil Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. Koordinačné centrum následne získalo v októbri 2017 od úradu vlády dotáciu vo výške takmer 162-tisíc eur;

4.) podpora regionálneho rozvoja v okrese Rožňava je tak sprivatizovaná skupinkou vedenou Jánom Babičom a účty za ich „prácu“ platia daňovníci tejto krajiny.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.