Ministerstvo školstva obstaráva intranetovú aplikáciu na prácu a controlling s hospodárskymi dokumentmi. Predvčerom som verejne upozornil, že podmienky verejného obstarávania vzbudzujú podozrenie, že sú šité na mieru vopred vyhliadnutému uchádzačovi. Včera v médiách na mnou zverejnené informácie zareagovalo ministerstvo školstva prostredníctvom svojej hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej. Reakcia ministerstva však nevyvracia žiadne z mnou vyslovených podozrení, naopak vyvoláva ešte ďalšie.

Moja hlavná výhrada sa týka skutočnosti, že vytvoriť novú aplikáciu nie je reálne v lehote 7 dní od doručenia objednávky, ako to požaduje ministerstvo. Reakcia ministerstva iba opakuje, že lehotu považuje za primeranú bez toho, aby ministerstvo vysvetlilo, ako je v priebehu takého krátkeho času možné spresniť zadanie, vyvinúť novú aplikáciu, otestovať ju a skontrolovať. Rovnako nevysvetľuje, prečo bolo potrebné stanoviť takú krátku lehotu, ktorá evidentne spôsobila, že sa zúžil okruh firiem ochotných sa do takejto súťaže reálne zapojiť.

Jediným argumentom ministerstva je tvrdenie, že ponuky predložilo päť firiem. Aj v zmanipulovaných verejných obstarávaniach zvykne ponuky predložiť viac uchádzačov, aby sa vyvolalo zdanie, že prebehla súťaž a úspešný uchádzač nebol vopred určený, ale zvíťazil v súťaži s inými firmami. Je možné, že časť firiem predložila ponuky, aby zahrala neúspešných konkurentov vopred vyhliadnutému víťazovi, a iná časť v nádeji, že ministerstvo nebude na nereálnej lehote 7 dní trvať.

Reakcia ministerstva nevysvetľuje, prečo bolo nevyhnutné obstarávať novú aplikáciu, ani akým spôsobom sa ministerstvo dopracovalo k predpokladanej cene zákazky tesne pod hranicou 20 tisíc eur, pri ktorej prekročení by už muselo postupovať podľa prísnejších pravidiel verejného obstarávania.

Reakcia ministerstva školstva vyvoláva tieto ďalšie podozrenia:

    1. Ministerstvo tvrdí, že „aplikácia bude vychádzať zo systému SAP, ktorý rezort používa, ale nebude zapracovaná v systéme“. Vo zverejnenej výzve na predloženie ponuky sa však žiadna takáto informácia nenachádza. Ministerstvo vo výzve dokonca „zabudlo“ spomenúť, aký ekonomický informačný systém používa. Využívanie systému na báze SAPu „priznalo“ až v odpovedi na otázku jedného zo záujemcov. Ak je víťaz „súťaže“ vopred určený, nie je potrebné také „detaily“ ako konkretizácia ekonomického informačného systému, ktorého sa má obstarávaná aplikácia týkať, spomínať, keďže vopred určenému víťazovi sú, pochopiteľne, známe aj bez toho.
    2. Ministerstvo tvrdí, že zapracovanie aplikácie do systému SAP by podľa jeho prieskumov trvalo minimálne pol roka. Hoci vytvorenie novej aplikácie a zapracovanie aplikácie do ekonomického informačného systému môže byť odlišné z hľadiska časovej náročnosti, ide o zjavný a do očí bijúci nepomer. Ak je jedno riešenie toho istého problému tak veľmi komplikované, že vyžaduje pol roka, ako je možné, že druhé riešenie toho istého problému je také jednoduché, že ho možno zvládnuť za 7 dní?
    3. Moje upozornenie, že lehota na predkladanie ponúk uplynula v piatok 15. mája 2015 o 15:30, pričom podateľňa ministerstva školstva sa v piatok zaviera už o 14:00, označila hovorkyňa ministerstva za irelevantné z dôvodu, že prevzatie ponúk zabezpečila kontaktná osoba. Ak sa tak stalo, takýto postup bol v rozpore s podmienkami výzvy, v ktorých sa uvádza: „9. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku je možné predložiť

– poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, alebo

– osobne do podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1, v pracovných dňoch v čase:

pondelok a piatok: 8,00 hod. – 12,00 hod.; 12,30 – 14,00 hod.

utorok, streda, štvrtok: 8,00 – 12,00 hod.; 12,30 – 15,30 hod.“

Možnosť predložiť ponuky mimo oficiálnej podateľne len zvyšuje riziko manipulovania s verejným obstarávaním.

Opätovne vyzývam ministra školstva Juraja Draxlera, aby preveril všetky podozrenia týkajúce sa predmetného verejného obstarávania na intranetovú aplikáciu a vyjadril sa k nim.

 

Ondrej Dostál

predseda OKS

 

V Bratislave dňa 20. mája 2015.

 

Súvisiace informácie:

OKS: Komu chce ministerstvo školstva prihrať takmer 20 tisíc eur?

Internetovú aplikáciu potrebujeme, reaguje rezort školstva na Dostála

Ministerstvo školstva: Výzva na predloženie ponuky

Ministerstvo školstva: Vysvetlenie na otázky záujemcov v rámci zákazky

Výzvy na predkladanie ponúk (sekcia na webe ministerstva školstva)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.