Prehľad nákladov OKS ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

Názov tretej strany: Občianska konzervatívna strana

Dátum zaevidovania tretej strany štátnou komisiou: 16.12.2015

Právna forma: politická strana

IČO: 36062146

Adresa sídla: Bratislava, Panenská 26, 811 03

Webové sídlo tretej strany: www.oks.sk

Webové sídlo transparentného účtu tretej strany: https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2600929453

 

Evidencia nákladov tretej strany v zmysle § 8 ods. 11 zákona č. 181/2014 Z. Z. o volebnej kampani:

  1. a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky – 0 eur
  2. b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy – 0 eur
  3. c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov – 0 eur
  4. d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň – 1000 eur

 

OBJEDNÁVATEĽ: Občianska konzervatívna strana, Panenská 26, 811 03 Bratislava, IČO: 36062146

DODÁVATEĽ: Danka Špániková – SAPOB, Hlavná 343/124, 951 06 Vinodol, IČO: 17358167

Úhrada faktúry vo výške 1 000 eur bola zrealizovaná bezhotovostným prevodom dňa 22.2.2016.

 

Bližšia štruktúra nákladov podľa § 8 ods. 11 písm. d):

Polep motorového vozidla použitého vo volebnej kampani: 394,20 eur

Tlač letákov: 296,40 eur

Tlač nálepiek (prvá várka): 93,07 eur

Tlač nálepiek (druhá várka): 148,44 eur

Zabezpečenie prípravy volebnej kampane (tour): 67,89 eur

Spolu: 1 000 eur

Ondrej Dostál

predseda OKS

V Bratislave dňa 11. marca 2016.

 

Comments

Komentáre