Prehľad nákladov Martina Mlýneka ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

Názov tretej strany: Martin Mlýnek

Dátum zaevidovania tretej strany štátnou komisiou: 18.1.2016

Právna forma: fyzická osoba

Adresa trvalého pobytu: Bratislava, Drobného 1, 841 01

Webové sídlo transparentného účtu tretej strany: http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5082537874

 

Evidencia nákladov tretej strany v zmysle § 8 ods. 11 zákona č. 181/2014 Z. Z. o volebnej kampani:

  1. a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky – 0 eur
  2. b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy – 195 eur
  3. c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov – 0 eur
  4. d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň – 1 805 eur

 

Objednávateľ: Martin Mlýnek, Bratislava, Drobného 1, 841 01

DODÁVATEĽ: Danka Špániková – SAPOB, Hlavná 343/124, 951 06 Vinodol, IČO: 17358167

Faktúra vo výške 2 000 eur bola bola zrealizovaná dvoma úhradami bezhotovostným prevodom dňa 29.2.2016 a dňa 2.3.2016.

 

Bližšia informácia o nákladoch podľa § 8 ods. 1 písm. b):

Inzercia na Facebooku: 195,00 eur

 

Bližšia štruktúra nákladov podľa § 8 ods. 11 písm. d):

Zabezpečenie dopravy počas volebnej kampane (vozidlo, nafta): 347,98 eur

Zabezpečenie ubytovania počas volebnej kampane: 950,00 eur

Zabezpečenie derathizačných odevov a ďalších pomôcok a predmetov použitých vo volebnej kampani: 207,02 eur

Honorár (kresba, vizuál kampane): 300 eur

Spolu: 1 805 eur

 

Martin Mlýnek

V Bratislave dňa 11. marca 2016.

Comments

Komentáre