Bratislava, 25. februára 2020 – Poslanec NR SR a člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál (OKS, klub SaS) dnes v rozprave upozornil na to, že o medzinárodnej zmluve nie je možné rokovať v režime, aký sa požíva pre prerokovanie návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.

„Podľa § 88 ods. 1 a § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku NR SR platí, že v prípade prerokovávania medzinárodnej zmluvy, pred ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas parlamentu, a to je aj prípad Istanbulského dohovoru, lehota na prerokovanie zmluvy vo výboroch nesmie byť kratšia ako 30 dní, ale návrh bol výborom pridelený až 12. februára 2020,“ dôvodí poslanec Dostál.

„Predseda parlamentu Andrej Danko porušil zákon, keď vo svojom rozhodnutí svojvoľne skrátil zákonom danú lehotu, pričom zákon o rokovacom poriadku NR SR neumožňuje skrátené legislatívne konanie o návrhu na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou,“ vysvetľuje Dostál.

„Preto som dnes podal dva procedurálne návrhy. V prvom navrhujem, aby parlament prerušil rokovanie o Istanbulskom dohovore do 13. marca 2020. A ak by sa v pléne nenašla väčšinová vôľa rešpektovať zákon, tak v druhom procedurálnom návrhu navrhujem, aby predsedajúci rozhodol o ďalšom postupe pri prerokúvaní predmetného návrhu až po predchádzajúcom stanovisku ústavnoprávneho výboru o tom, či bola zákonom stanovená lehota na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch dodržaná a či možno o predmetnom návrhu rokovať pred jej uplynutím,“ približuje člen ústavnoprávneho výboru Dostál obsah svojich dvoch procedurálnych návrhov.

„Ak na tejto schôdzi bude parlament rozhodovať hlasovaním o vyjadrení súhlasu s Istanbulským dohovorom, udeje sa tak v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, ktorý jasne uvádza, ako sa má postupovať pri vyslovovaní súhlasu s ratifikáciou medzinárodnej zmluvy,“ uzatvára Dostál.

 

Foto – TASR

Comments

Komentáre