Poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál vystúpil v rozprave k návrhu novely infozákona, ktorý predkladala skupina poslancov za SaS. Parlament však návrh neprijal.

Návrh obsahoval novú povinnosť pre povinné subjekty podľa zákona o slobode informácií, a to zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle zákona o slobode informácií. V rámci navrhovanej novely zákona sa upravovala samostatná povinnosť  zverejňovať všetky informácie poskytované na základe zákona o slobode informácií, keďže nie každá poskytnutá informácia sa aj zverejňuje.  Informácie sa navrhovalo zverejňovať predovšetkým na webovom sídle.

Comments

Komentáre