Poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál odôvodňuje, prečo je potrebné prijať predkladanú novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Ide o novelu, ktorou by sa mali podrobnejšie vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán a taktiež by sa mal obnoviť zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek.

Ozbrojené zložky boli v minulosti spájané s extrémistickými a totalitne orientovanými politickými stranami. Príkladom je nacistická NSDAP a jej SS a SA, Hlinkova slovenská ľudová strana a jej Hlinkova garda, Komunistická strana Československa a jej Ľudové milície. Tieto politické strany zneužívali svoje ozbrojené zložky na útoky proti demokratickému systému i pri uplatňovaní svojej totalitnej moci po likvidácii demokratického systému.

Je evidentné, že ozbrojené zložky politických strán sú nezlučiteľné s demokratickým politickým systémom, a preto sa ich navrhuje zakázať. Rovnako sa navrhuje zakázať, aby politické strany využívali príspevky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu na podporu ozbrojených zložiek.

Spomedzi 56 opozičných návrhov zákonov predkladaných v rámci 4. schôdze parlamentu bol v prvom čítaní schválený len jeden jediný. Antiextrémistická novela zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorou by sa mali podrobnejšie vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán a taktiež by sa mal obnoviť zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek, bola dnes posunutá do ďalšieho čítania a rozhodne sa o nej na júnovej schôdzi NR SR.

Comments

Komentáre