Bratislava, 22. apríla 2020 – Vďaka návrhu predsedu OKS a poslanca NR SR Ondreja Dostála (klub SaS) nebude možné uskutočniť vyvlastňovacie konanie bez ústneho pojednávania, ak na ňom bude trvať niektorý z účastníkov konania. Dostálov pozmeňujúci návrh k návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v rezorte dopravy v súvislosti s chorobou COVID 19 schválil dnes parlament.

Podľa doterajšej právnej úpravy je ústne pojednávanie vo vyvlastňovacom konaní povinné. V týchto dňoch sa  schvaľujú rôzne zákony, ktoré majú za cieľ obmedziť fyzický kontakt ľudí v situáciách, keď to nie je nevyhnutné. V záujme ochrany zdravia sú takéto obmedzenia legitímne. Mali by však byť aj primerané.

Ústne pojednávania predstavujú dôležitý priestor pre uplatňovanie práv účastníkov konania. Ústne pojednávanie predstavuje pre účastníkov konania v realite často najvhodnejší priestor pre dôkladné oboznámenie sa so všetkými súvislosťami veci a pre uplatnenie ich námietok, pripomienok, výhrad i pre ich prípadné prediskutovanie s inými účastníkmi konania a s konajúcim správnym orgánom.

„Upretie možnosti zúčastniť sa ústneho pojednávania v týchto konaniach by znamenalo nielen zásah do procesných práv účastníkov konania, ale aj do ich vecných práv, predovšetkým do ich vlastníckeho práva.
Preto som s kolegami Milanom Vetrákom (OĽaNO), Jurajom Šeligom (Za ľudí) a Radovanom Kazdom (OKS, klub SaS) pripravil a predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa stanovilo, že ak niektorý z účastníkov konania trvá na ústnom prejednaní svojej veci, musí sa ústne pojednávanie uskutočniť,“
vysvetľuje člen ústavnoprávneho výboru Dostál.

Dostál tiež na sociálnej sieti poďakoval Richardovi Drutarovskému z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie a mestskému poslancovi z Prešova za cenné rady a podnety k tejto téme, kolegom poslancom z vládnej koalície za spoluprácu a podporu a ministerstvu dopravy za ochotu počúvať naše argumenty.

Súvisiace informácie:

Pozmeňujúci návrh Ondreja Dostála
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu
Legislatívny proces o celom návrhu zákona

Comments

Komentáre