Bratislava, 8. novembra 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra obrany Petra Gajdoša a ministra financií Petra Kažimíra, aby bol vládou pripravovaný nákup obrnených vozidiel za miliardu eur zabezpečený transparentne a v súlade s princípom „hodnota za peniaze“.

Ministerstvo obrany predložilo v máji na rokovanie vlády materiál, podľa ktorého by Ozbrojené sily SR mali v nasledujúcich rokoch získať 81 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 a 404 kusov bojových obrnených vozidiel/viacúčelových vozidiel 4×4. Celková hodnota zákazky sa odhaduje na 1,2 mld. eur, pričom vozidlá budú dodávané priebežne až do roku 2029.

Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál ešte v máji interpeloval ministra Gajdoša a zaujímal sa, ako bude realizované obstarávanie tejto vojenskej techniky a ako bude zabezpečená transparentnosť celého procesu a efektívnosť nákupu. V odpovedi ministra však chýbala podstatná informácia o tom, akým spôsobom bude ministerstvo postupovať – boli v nej iba vymenované možnosti, ktoré ministerstvo zvažuje.

OKS preto v auguste vyzvala ministra Gajdoša, aby plánovaný nákup obrnených vozidiel zabezpečilo ministerstvo obrany formou otvorenej súťaže, ktorá  bude dostatočné transparentná, aby umožnila verejnú kontrolu postupu ministerstva v tejto veci a vylúčila pochybnosti o jeho korektnosti.

Programové vyhlásenie tretej Ficovej vlády uvádza, že v rámci „modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude postupovať tak, aby  občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb“ a v tejto súvislosti sa zdôrazňuje „dôsledné uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze.“

V septembri sa preto v tejto súvislosti Ondrej Dostál v rámci parlamentnej Hodiny otázok pýtal ministra obrany, či jeho rezort už požiadal ministerstvo financií, aby prostredníctvom Útvaru hodnota za peniaze boli spôsoby nákupu, ktoré ministerstvo obrany zvažuje, posúdené z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie.

Minister obrany Peter Gajdoš vo svojej odpovedi v parlamente okrem iného uviedol, že „celý proces nákupu bude podliehať schváleniu vládou Slovenskej republiky, čiže sa bude samozrejme realizovať v súlade s pravidlami Útvaru hodnota za peniaze, ktorý spadá pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“

Poslanec Ondrej Dostál (OKS) následne prostredníctvom interpelácie požadoval od ministra financií Petra Kažimíra odpovede na otázky, či sa posudzovaním nákupu obrnených vozidiel zaoberá alebo mieni zaoberať Útvar hodnota za peniaze, a to z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie. Minister Kažimír sa však odpovedi vyhol a uviedol, že medzi rezortmi obrany a financií „prebiehajú diskusie“. Tieto diskusie sú však neverejné, a ich výsledkom je materiál, ktorý sa vláda chystá schváliť na dnešnom rokovaní vlády v utajovanom režime.

„OKS vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra obrany Petra Gajdoša a ministra financií Petra Kažimíra, aby bol vládou pripravovaný nákup obrnených vozidiel za miliardu eur zabezpečený transparentne a v súlade s princípom „hodnota za peniaze. Neutajujte svoje rozhodnutie, argumentujte a preukážte verejnosti, že nákup obrnených vozidiel za miliardu eur nebude ďalším tunelom,“ uviedol predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

 

Súvisiace informácie:

17. máj 2017: Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8×8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4×4 – materiál schválený na rokovaní vlády SR

17. máj 2017: Ondrej Dostál interpeluje ministra obrany vo veci obstarávania vojenskej techniky

15. jún 2017: Odpoveď ministra obrany na interpeláciu Ondreja Dostála

23. august 2017: OKS vyzýva na otvorenú súťaž pri nákupe obrnených vozidiel

13. september 2017: Hodina otázok v parlamente – otázka poslanca Ondreja Dostála ohľadom nákupu vojenskej techniky a odpoveď ministra obrany

20. september 2017: Ondrej Dostál interpeluje ministra financií vo veci posudzovania obstarávania vojenskej techniky podľa princípu „hodnota za peniaze“

19. október 2017: Odpoveď ministra financií na interpeláciu Ondreja Dostála

8. november 2017: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8×8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4×4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu – utajovaný bod na rokovaní vlády SR

Comments

Komentáre