Dnes som podal na Okresný úrad Poprad podnet na preverenie, či sa minister vnútra Robert Kaliňák nedopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. i) priestupkového zákona, ktorý spočíva v porušení zákazu používať služobnú rovnošatu Policajného zboru.

Minister Kaliňák dňa 9. novembra 2017 na verejnosti vystupoval v služobnej rovnošate Policajného zboru. Pracovne navštívil viacero obcí Košického kraja a Prešovského kraja a vystúpil na tlačovej besede v meste Poprad. O jeho ceste informovali viaceré médiá, pričom priniesli aj obrazové spravodajstvo, z ktorého je zrejmé, že používal služobnú rovnošatu Policajného zboru.

Podľa § 81 ods. 1 zákona o Policajnom zbore Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.“

Podľa § 81 ods. 2 zákona o Policajnom zbore Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.

Podľa § 81 ods. 3 zákona o Policajnom zbore Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor.“

Zároveň som Prezídium Policajného zboru podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o informáciu, či bola ministrovi Kaliňákovi udelená výnimka podľa § 81 ods. 3 zákona o Policajnom zbore.

Existujú iba dve možnosti.

  1. Buď Robert Kaliňák uvedenú výnimku nemá. V tom prípade včera spáchal priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. i) priestupkového zákona, za ktorý mu môže byť udelená pokuta do výšky 500 eur.
  2. Alebo Robert Kaliňák uvedenú výnimku má a v tom prípade ide o typicky papalášske zneužívanie postavenia a zákona. Možnosť udelenia výnimky sa totiž do zákona o Policajnom zbore dostala v roku 2008 počas prvého funkčného obdobia Roberta Kaliňáka a bola odôvodnená tým, že by malo ísť „napr. o prípady použitia takéhoto označenia v súvislosti s výkonom umeleckej činnosti“. PR aktivity podpredsedu Smeru Kaliňáka v policajnej uniforme len pár dní po tom, čo SMER-SD utrpel v župných voľbách debakel, síce sú istou formou „umenia“, evidentne však toto nebol úmysel zákonodarcu, keď do zákona o Policajnom zbore doplnil možnosť udelenia výnimky zo zákazu používania policajných služobných rovnošiat inými osobami ako policajtmi.

Počínanie ministra Kaliňáka si zaslúži o to väčšie odsúdenie, že policajnú uniformu zneužíva na zastrašovanie Rómov v osadách, ktorí bývajú vystavení policajnej brutalite, a zároveň na zastrašovanie opozičného politika Igora Matoviča, ktorého preveruje Kaliňákova polícia spôsobom vyvolávajúcim podozrenie z jej zneužívania.

Ak podpredseda Smeru Kaliňák po takmer desiatich rokoch vo funkcii ministra vnútra volá v policajnej uniforme po razantnom boji proti kriminalite v rómskych osadách, nie je to nič iné, iba snaha vytĺkať po prehratých župných voľbách politické body z vyvolávania protirómskych nálad.

Ak podpredseda Smeru Kaliňák na tlačovej besede v policajnej uniforme hovorí o vyšetrovaní predsedu opozičnej strany realizovanom ním kontrolovanou políciou, nie je to nič iné ako arogantný mocenský akt, ktorý by nemal mať miesto v demokratickom a právnom štáte.

Robert Kaliňák nepatrí do policajnej uniformy. A nepatrí ani do kresla ministra vnútra.

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany

poslanec NR SR

 

V Bratislave dňa 10. novembra 2017.

 

Súvisiace informácie:

TASR: Kaliňák: Útoky na políciu zo strany Matoviča sú neakceptovateľné

TASR+SITA: Kaliňák obvinil Matoviča z útoku na políciu, volebný debakel Smeru odmietol

Ondrej Dostál: Oznámenie o možnom spáchaní priestupku

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.