Dnes uplynulo sto rokov od boľševického (komunistického) prevratu v Rusku. Udalosť, ktorá zásadným a extrémne nešťastným spôsobom formovala dejiny 20. storočia.

Boľševický prevrat v Rusku nastolil režim, ktorý má do dnešného dňa na svedomí suverénne najväčší počet obetí na životoch. Režim, ktorý zničil hospodárstvo, kultúru, históriu, morálku a budúcnosť nespočetným generáciám národov, ktoré trpeli pod jeho útlakom. Režim, ktorý priamo inšpiroval fašistov ako Mussolini a nacistov ako Hitler v boji proti vlastným občanom a proti okolitým krajinám.

Dedičstvo boľševického prevratu je tragické. Desiatky miliónov mŕtvych, stovky miliónov zničených životov, osudov, nádejí a možností. Boľševický a komunistický režim existoval a niekde ešte stále existuje vďaka trvalej vojne, ktorú viedol a vedie proti vlastným občanom, proti ich túžbe po slobode, živote v pravde a realizácií svojich snov vlastnou cestou, bez neustáleho dohľadu štátnych a straníckych orgánov, či tajnej polície.

Bohužiaľ, stále ešte nie sú myšlienky boľševizmu a komunizmu minulosťou. Aj na Slovensku sme mohli vidieť, ako sa exponentom komunistického režimu odhaľujú pamätníky, pamätné tabule a ako sú tí, ktorí upozorňovali na protizákonnosť takýchto činov, prenasledovaní.

Najhorším dedičstvom boľševického prevratu totiž nie sú len premárnené životy, či hospodárske zaostávanie. Najhorším dedičstvom boľševizmu je významná deštrukcia základných morálnych hodnôt a postojov v hlavách a srdciach tých, ktorí ho zažili a ktorí sa najmä zo strachu, či už o život, alebo neskôr už „len“ o normálny život, štúdium, či pracovné uplatnenie sklonili a prinútili samých seba kolaborovať viac, alebo menej s režimom.

Komunistický režim odnaučil ľudí postarať sa o seba, odnaučil ich empatii, záujmu o svoje okolie, o svojich spoluobčanov, o svoju krajinu. Naučil ich poslúchať a nevyčnievať, naučil ich závidieť a likvidovať všetkých, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom výnimoční.

Považujeme za kľúčovú úlohu všetkých, ktorí si pamätajú, či uvedomujú zločinnosť komunizmu, aby urobili všetko pre jeho definitívnu porážku. Nielen v tom, že sa komunistickým pohlavárom nebudú stavať pomníky. Nielen v tom, že dať si na tričko kosák a kladivo bude rovnako neprijateľné, ako si tam dať hákový kríž. Nielen v tom, že nebude možné, aby na Slovensku existovala strana, ktorá vo svojich programových dokumentoch cituje zakladateľa a prvého komunistického kata Uľjanova. Ale najmä v tom, že budú vytrvalo pracovať na likvidácii boľševika v hlavách svojich spoluobčanov, detí, vnukov, rodičov, starých rodičov, priateľov, či kohokoľvek iného, ak uvidia čo i len malú možnosť.

Porážka fašistov a pohrobkov komunistov v krajských voľbách dáva nádej, že sa aj na Slovensku zvyšuje odpor k totalitným ideológiám a začínajú sa viac presadzovať hodnoty liberálnej demokracie.

OKS ako strana Novembra 89 bude vždy stáť na strane pravdy o fašizme a komunizme ako o zločineckých režimoch a urobí všetko pre to, aby sa táto pravda čo najviac rozšírila v slovenskej spoločnosti.

Juraj Petrovič

podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 7. novembra 2017.

Comments

Komentáre