OKS podala trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za ohováranie nebohého prezidenta Michala Kováča v televízii TA3.

Dnes sme na Generálnu prokuratúru SR podali trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara za jeho výroky na adresu bývalého prezidenta SR Michala Kováča, jeho manželky Emílie Kováčovej a jeho syna Michala Kováča mladšieho, ktoré odzneli v utorok 7. marca 2017 v relácii Téma dňa odvysielanej v televízii TA3. Domnievame sa, že V. Mečiar nimi mohol spáchať trestný čin ohovárania. V relácii uviedol:

„Pokiaľ išlo o to obdobie jeho vrátenia naspäť, tak už bola situácia iná, lebo na dobu pobytu, čo bol Michal Kováč mladší v Rakúsku, to trvalo 6 mesiacov, mal voľný pohyb v Rakúsku, nesmel prekročiť hranicu, na doby pobytu dostal zo zahraničných zdrojov 100 000 dolárov, ktoré nikto nepoprel, jeho rodičia dostali na podporu milión dolárov, ktoré tiež nikdy nepopreli, pretože poznám toho, kto to dával a pokiaľ išlo o ten pobyt tam a to ostatné, čo bolo, doma zatiaľ pracoval otecko. Spisy, ktoré boli o obvinení Kováča mladšieho, začali sa stenčovať. Dokonca v jednom prípade aj našli toho, kto z tých spisov vyberal, bol odsúdený, potrestaný aj istou sumou peňazí, aj vylúčením z policajného zboru.“

Z kontextu vyjadrenia je zrejmé, že expremiér Mečiar naznačuje podiel prezidenta Kováča na marení vyšetrovania jeho syna a súvislosť medzi údajným prijatím milióna dolárov zo zahraničia a touto aktivitou („doma zatiaľ otecko pracoval“). Verejnosti nie je známa informácia, žeby prezident M. Kováč v súvislosti so zavlečením svojho syna do Rakúska spolu so svojou manželkou prijal sumu milión dolárov zo zahraničných zdrojov. Prípad zavlečenia prezidentovho syna bol médiami a verejnosťou podrobne sledovaný a bol v uvedenom období predmetom ostrého politického zápasu medzi Mečiarovou vládou a opozíciou. Je pravdepodobné, že keby sa uvedená informácia zakladala na pravde, bola by zverejnená už v tom období, prípadne neskôr. Vzhľadom na to, že sa tak nestalo, možno dôvodne predpokladať, že tento Mečiarov výrok je lož.

Ak by prezident Slovenskej republiky spolu s manželkou v čase výkonu funkcie prijal zo zahraničných zdrojov milión dolárov, neoznámil túto skutočnosť verejnosti a zároveň by prijatie tejto čiastky súviselo s tým, že sa podieľal na marení vyšetrovania vlastného syna, išlo by o údaje, ktoré by vážne spochybňovali jeho dôveryhodnosť a boli by spôsobilé značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov. Rovnako by boli spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť jeho manželky u spoluobčanov, keďže by sa na takomto konaní mala podieľať. Ak sú však tieto údaje nepravdivé a boli Vladimírom Mečiarom verejne oznámené, mohlo prísť k spáchaniu trestného činu ohovárania podľa § 373.

Podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Keďže bol uvedený skutok spáchaný verejne (§ 373 ods. 2 písm. c) Trestného zákona), trestná sadzba sa zvyšuje na jeden rok až päť rokov

Je otázne, či akýmkoľvek výrokom Vladimíra Mečiara, ktorý je všeobecne známy tým, že opakovane klame, môže reálne dôjsť k ohrozeniu vážnosti kohokoľvek. Avšak pre posúdenie, či došlo k spáchaniu trestného činu ohovárania, je dôležité, či sú predmetné nepravdivé údaje na to spôsobilé. Preto sme prokuratúru požiadali, aby naše podozrenie preverila.

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS), poslanec NR SR
Juraj Petrovič, podpredseda OKS

V Bratislave dňa 10. marca 2017.

Súvisiace informácie:

TA3: Téma dňa: Mečiar a Bugár o amnestiách
OKS: Trestné oznámenie na Vladimíra Mečiara

Comments

Komentáre