Vládny návrh na vyhlásenie 30. októbra za jednorazový štátny sviatok nebude na júnovej schôdzi NR SR jedinou iniciatívou na uctenie si storočnice Československa. Pätica opozičných poslancov dnes doručila do NR SR návrh vyhlásiť za štátny sviatok 28. október. Nie však len jednorazovo, ale natrvalo.

„Martinskou deklaráciou sa 30. októbra 1918 k československej myšlienke prihlásili slovenskí politici. Ide nepochybne o dôležitú historickú udalosť. Československo však vzniklo 28., nie 30. októbra 1918. Demokratická a humanistická tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia. A táto tradícia je vo vedomí ľudí spojená s 28. októbrom a je to tak správne aj historického hľadiska,“ vysvetľuje dôvody, pre ktoré by sa štátnym sviatkom mal stať 28., nie 30. október jeden z predkladateľov novely, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál.

Spolu s Ondrejom Dostálom (OKS, v klube SaS) návrh predkladajú poslanci Peter Osuský (SaS), Zuzana Zimenová (nezávislá), Viera Dubačová (SPOLU) a Martin Klus (SaS). Prvý štyria predložili rovnaký návrh v júli minulého roku, parlament ho však neschválil. Obsahovo zhodný návrh predložili Dostál a Osuský v roku 2012 v trojici s vtedajším predsedom OKS Petrom Zajacom.

„Ide o jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska a v októbri si pripomenieme jeho 100. výročie. 28. október jednoznačne patrí medzi štátne sviatky,“ argumentuje Osuský, ktorý bol spolu s Dostálom presadzuje aj to, aby v Bratislave vzniklo Masarykovo námestie. Ako poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto spolu s ďalšími miestnymi poslancami a starostom mestskej časti iniciovali v utorok 22. mája 2018 schválenie uznesenia, ktorým mestská časť žiada vyhlásiť časť Vajanského nábrežia, na ktorej sa nachádza pamätník československej štátnosti a socha T. G. Masaryka, za Masarykovo námestie. O návrhu bude ešte rozhodovať mestské zastupiteľstvo Bratislavy.

OKS sa k tradícii prvej Československej republiky dlhodobo hlási. Spolu s Českým spolkom na Slovensku, Klubom občanov Českej republiky v Slovenskej republike, občianskym združením Česko-slovenské Mosty a ďalšími organizáciami zvykne každoročne 28. októbra organizovať spomienkové stretnutie pri pamätníku československej štátnosti v Bratislave.

Predseda OKS Ondrej Dostál považuje vládny návrh, presadený členmi vlády za SMER-SD napriek nesúhlasu zástupcov SNS a MOST-HÍD, za nezmyselný vzhľadom na to, že 30. október by mal byť iba jednorazovým štátnym sviatkom, teda iba v roku 2018. „Štátny sviatok nie je štátny smútok. Má ísť o deň, ktorý si občania vzhľadom na jeho význam v histórii krajiny bude pripomínať natrvalo, nie raz za sto rokov,“ tvrdí Dostál.

Ďalším rozdielom je, že podľa vládneho návrhu má pribudnúť jeden sviatok navyše, kým opozícia navrhuje vymeniť 28. október za 1. september. „Uvedomujeme si, že nie je vhodné, aby sa celkový počet štátnych sviatkov zvyšoval. Preto navrhujeme, aby 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky bol preradený zo štátnych sviatkov medzi pamätné dni. 1. september pripomína prijatie Ústavy SR v roku 1992, ktoré priamo súvisí so vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Na túto udalosť sa však už viaže ďalší štátny sviatok – 1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky,“ uvádza k tomu Ondrej Dostál (OKS). Slovenská republika má v súčasnosti päť štátnych sviatkov a ani v prípade schválenia návrhu opozičných poslancov by sa na tom nič nezmenilo.

Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a prijatí zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 28. október nedostal nielen do zoznamu štátnych sviatkov SR, ale dokonca ani medzi pamätné dni. Pamätným dňom sa 28. október ako Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu stal až v roku 1999. Odvtedy sa objavilo niekoľko pokusov preradiť 28. október medzi štátne sviatky, ani jeden z nich však neuspel.

Ondrej Dostál
predseda OKS, poslanec NR SR (poslanecký klub SaS)

V Bratislave dňa 25. mája 2018.

Comments

Komentáre