Občianska konzervatívna strana (OKS) varuje pred pokusmi vládnej koalície účelovo zasahovať do ústavného práva združovať sa v politických stranách.

Slovenská národná strana (SNS), ktorá je iniciátorkou týchto pokusov, navyše nemá ani morálne právo meniť zákon o politických stranách a určovať iným politickým subjektom, koľko majú mať členov a aké majú mať stranícke štruktúry. SNS je podľa svojich stanov stranou vodcovského typu a jej vedenie nerešpektuje ani vlastné stranícke štruktúry a ich kompetencie vyplývajúce zo stanov.

Predsedníctvo SNS pred týždňom schválilo kandidátov na štyroch predsedov samosprávnych krajov. Schvaľovanie kandidátov na predsedov VÚC je pritom podľa § 12 ods. 3 písm. d) Stanov SNS jednoznačne v pôsobnosti krajských rád. Pôsobnosť Predsedníctva SNS je vymedzená v § 16 ods. 2, na voľby do samosprávnych krajov sa však pôsobnosť Predsedníctva nevzťahuje. Podľa medializovaných informácií o liste prešovskej krajskej organizácie SNS, Predsedníctvo SNS schválilo iného kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja ako prešovská Krajská rada SNS, hoci na to Predsedníctvo nemá podľa Stanov SNS právo.

SNS je podľa svojich stanov stranou vodcovského typu. Členom Predsedníctva strany sa nemôže stať nikto, koho nenavrhne alebo nemenuje predseda strany. O kandidátnej listine do parlamentných volieb nerozhoduje žiadny kolektívny stranícky orgán, ale len predseda strany. Takto nevyzerajú stanovy demokratickej politickej strany, ale strany, v ktorej je moc sústredená do rúk vodcu. Ani to však vedeniu strany na čele s Andrejom Dankom nestačí a osobuje si právo rozhodovať o veciach, ktoré stanovy strany jednoznačne zverujú krajským straníckym štruktúram.

Účelové zásahy do pravidiel fungovania politických strán motivované snahou vládnej koalície skomplikovať pôsobenie opozičných strán by boli nesprávne a nedemokratické samé o sebe. Strana vodcovského typu nerešpektujúca vlastné stranícke štruktúry nemá morálne právo o tom čo i len uvažovať. SNS by si mala radšej pozametať pred vlastným prahom: rešpektovať vlastné stanovy a zmeniť ich tak, aby zodpovedali demokratickým štandardom.

Ondrej Dostál

predseda OKS

V Bratislave dňa 11. júla 2017.

 

Súvisiace informácie:

SNS: Staň sa predsedom a môžeš všetko

Comments

Komentáre