Občianska konzervatívna strana (OKS) je presvedčená, že Slovensko by sa v otázke vakcíny Sputnik V nemalo vydať v stopách maďarského premiéra Viktora Orbána, ale malo by postupovať jednotne s ostatnými krajinami Európskej únie podľa štandardných a overených pravidiel, ktoré platia pre všetky vakcíny bez rozdielu.

V Slovenskej republike sa aktuálne obyvateľom podávajú tri vakcíny v boji s pandémiou COVID-19, pričom všetky predtým prešli registračným procesom v Európskej liekovej agentúre (EMA) a boli schválené Európskou komisiou. Z doterajších vyjadrení vedenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vyplýva, že jeho kapacity na posudzovanie takýchto vakcín nie sú dostatočné. ŠÚKL neodporúča použitie neregistrovanej vakcíny a za vhodný postup by považoval štandardný proces registrácie prostredníctvom EMA.

OKS považuje za správne rešpektovať názor vecne príslušnej odbornej inštitúcie a nevytvárať na ňu neprimeraný tlak ohľadom vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva SR by podľa názoru OKS nemalo umožniť používanie neregistrovanej vakcíny, lebo tým môže v konečnom dôsledku ohroziť krehkú dôveru obyvateľov v očkovanie ako také a ešte viac oslabiť dôveru verejnosti v inštitúcie zodpovedné za riešenie pandémie.

OKS je presvedčená, že použitie vakcíny Sputnik V v Slovenskej republike by malo byť podmienené štandardným schvaľovacím procesom na európskej úrovni rovnako, ako sa to udialo v prípade všetkých vakcín, ktoré sa na Slovensku aktuálne používajú v boji s pandémiou COVID-19.

Ondrej Dostál
predseda OKS, poslanec NR SR

Radovan Kazda
člen Republikovej rady OKS, poslanec NR SR

Ivan Kuhn
podpredseda OKS

Martin Mlýnek
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 17. februára 2021

Comments

Komentáre