Prokuratúra zrušila uznesenie, ktorým polícia odmietla moje trestné oznámenie vo veci informácií o telefonátoch Antonina Vadalu s Robertom Ficom z dôvodu, že ho považuje za nezákonné a neopodstatnené.

Minulý týždeň som informoval, že polícia nezačne trestné stíhanie vo veci informácií o telefonátoch Antonina Vadalu s Robertom Ficom. Upozornil som, že na odmietnutie môjho trestného oznámenia stačil vyšetrovateľovi telefonický kontakt s NAKA a inšpekciou finančnej správy, ktoré sa trestnou činnosťou Vadala zaoberajú. Proti odmietnutiu trestného oznámenia som podal sťažnosť. Predmetné uznesenie polície bolo medzičasom prokuratúrou zrušené z jej vlastnej iniciatívy ako nezákonné a neopodstatnené.

Dňa 21.2.2019 bol na webe Českého centra pro investigativní žurnalistiku www.investigace.cz publikovaný článok  Kokainoví kovbojové. Článok informoval o aktivitách talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý je podozrivý z väzieb na kalábrijský gang ‚Ndrangheta a z účasti na drogovej trestnej činnosti. Článok obsahoval informácie o jeho kontaktoch na predstaviteľov slovenskej colnej správy, ktoré vyvolávajú podozrenie, že zo strany niektorých colníkov, ale aj policajtov a štátnych úradníkov v Slovenskej republike mohlo prísť k páchaniu trestnej činnosti.

Článok obsahoval aj informácie o telefonáte, ku ktorému malo v roku 2012 prísť medzi Antoninom Vadalom a vtedajším predsedom vlády Robertom Ficom. Prepojenia na Vadalu mali viacerí ľudia z blízkeho okolia Roberta Fica (tajomník Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň, štátna radkyňa v Kancelárii predsedu vlády Mária Trošková) a sám Fico dovtedy priamy kontakt s Vadalom popieral.

Vzhľadom na to som podal dňa 22.2.2019 trestné oznámenie, v ktorom som žiadal preveriť informácie uvedené v článku Kokainoví kovbojové.

Vyšetrovateľ Policajného zboru mjr. Mgr. Ivan Laurič (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I) uznesením zo dňa 28.6.2019 moje trestné oznámenie odmietol. Z trojstranového odôvodnenia predmetného uznesenia o odmietnutí môjho trestného oznámenia predstavujú dve strany iba všeobecný rozbor skutkových podstát možných trestných činov bez akéhokoľvek vyhodnotenia konkrétnej skutkovej situácie. Zvyšnú stranu predstavuje informácia o telefonickom kontakte vyšetrovateľa s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a s inšpekciou finančnej správy SR a konštatovanie, že oznamovateľom uvedené skutočnosti boli a sú predmetom iného vyšetrovania, resp. preverovania, pritom tieto konania zatiaľ nie sú právoplatne skončené a že zatiaľ neboli potvrdené žiadne skutočnosti uvedené v médiách. Vo veci svojho údajné telefonátu s Vadalom nebol vypočutý bývalý premiér Fico, ani neboli vyšetrovateľom preverené iné informácie o kontaktoch colníkov s Vadalom obsiahnuté v článku.

Rozhodnutie vyšetrovateľa nevychádzalo z dostatočného zistenia skutkového stavu, preto som proti nemu podal dňa 18.7.2019 sťažnosť.

Predmetné uznesenie vyšetrovateľa o odmietnutí môjho trestného oznámenia bolo zrušené uznesením prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I JUDr. Norberta Fecka zo dňa 22.7.2019, pretože ho prokuratúra považovala za nezákonné a neopodstatnené. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že uznesenie vyšetrovateľa o odmietnutí trestné stíhania nebolo zrušené na základe mojej sťažnosti, ale na základe výkonu dozoru prokurátora nad zachovaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a preskúmaním predmetného uznesenia vyšetrovateľa z vlastnej iniciatívy prokurátora.

V odôvodnení uznesenia prokurátora sa uvádza: „Z vyššie uvedeného je evidentné, že o skutkových okolnostiach, ktoré sú predmetom tohto trestného konania, je už vedené trestné konanie na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru. Nie je preto zrejmé, na základe akej právnej skutočnosti vyšetrovateľ PZ duplicitne konal a rozhodoval v tomto trestnom konaní o totožných skutkových okolnostiach, ktoré sú predmetom už iného trestného konania, kde koná a rozhoduje vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Vyšetrovateľ PZ tak nezákonne a neopodstatnene v predmetnej veci konal a rozhodoval, čím „vytvoril“ duplicitnú trestnú vec, o ktorej patrí konať a rozhodovať vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru v už prebiehajúcom trestnom konaní.“

Oceňujem týmto postup okresnej prokuratúry v predmetnej veci a vyjadrujem nádej, že v rámci prebiehajúceho vyšetrovania budú dôkladne preverené všetky informácie o kontaktoch colníkov a ďalších predstaviteľov štátnych orgánov s predstaviteľmi mafie, ktoré boli opísané v článku, z ktorého vychádzalo moje trestné oznámenie.

 

Ondrej Dostál

predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

poslanec NR SR (klub SaS)

 

V Bratislave dňa 31. júla 2019.

 

Súvisiace informácie:

Článok Kokainoví kovbojové

OKS: Podnet na prešetrenie telefonátu Fico – Vadala

OKS: Polícia odmietla trestné oznámenie vo veci Ficových telefonátov s Vadalom

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.