Bratislava, 26. februára 2020Trojica kandidátov Občianskej konzervatívnej strany (OKS) na kandidátnej listine SaS Ondrej Dostál, Juraj Petrovič a Radovan Kazda sa dnes obrátila na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s podnetom, aby preveril opodstatnenosť zastavenia trestného stíhania vo veci rigoróznej práce predsedu NR SR a SNS Andreja Danka a možného plagiátorstva pri jej vypracovaní.

Podľa medializovaných informácií bolo vyšetrovanie zastavené, pretože skutok nie je trestným činom. V niektorých médiách bolo zastavenie interpretované tak, že sa možné plagiátorstvo nepotvrdilo. Andrej Danko v reakcii na tieto informácie uviedol, že „všetko, čo bolo potrebné v práci odcitovať, aj citoval“. Zároveň vyzval Denník N, ktorý o kauze Dankovej rigoróznej práce informoval ako prvý, na ospravedlnenie.

„Nie je nám známe, aké boli dôvody zastavenia trestného stíhania, ale v prípade, že tým dôvodom bolo, že sa nepodarilo preukázať plagiátorstvo v prípade rigoróznej práce Andreja Danka, dovolili sme si generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára upozorniť na zdroje, ktoré dostatočne jednoznačne preukazujú, že v predmetnom prípade ide o plagiát,“ uviedol podpredseda OKS Juraj Petrovič.

Okrem Správy Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB zo dňa 9. januára 2019 sa v podnete nachádzajú tri verzie dôvodovej správy k návrhu zákona o verejnej správe a jej charakteristických črtách, ktorý minulý rok do NR SR predložil predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) Ondrej Dostál. „Text dôvodovej správy k návrhu zákona je zhodný s textom rigoróznej práce Andreja Danka a je v ňom vyznačené, z ktorého zdroja je ktorá časť rigoróznej práce doslovne alebo takmer doslovne prevzatá. Okrem základnej verzie dôvodovej správy, ktorá je zverejnená na webe NR SR, sme priložili aj farebnú verziu dôvodovej správy s farebným rozlíšením zdrojov, z ktorých sú prebraté texty do rigoróznej práce Andreja Danka, a doplnená verzia po identifikovaní 6. zdroja, z ktorého boli preberané texty do Dankovej rigorózky,“ informuje Ondrej Dostál.

„Okrem textov sme pre lepšiu názornosť pripojili aj obrázok s farebným vyznačením zdrojov, z ktorých boli prebraté texty do rigoróznej práce Andreja Danka. Učebnice a učebné texty, z ktorých boli texty prebraté do Dankovej rigoróznej práce sú dostupné v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v Národnej knižnici v Martine,“ dodáva člen OKS a spoluautor podnetu Radovan Kazda.

Comments

Komentáre