Zrušenie moratória na volebnú kampaň a zákazu zverejňovania volebných prieskumov sú hlavné body návrhu novely zákona o volebnej kampani, ktorý bol dnes doručený do podateľne parlamentu.

Dnes platný zákon schválený počas druhej Ficovej vlády zakazuje viesť volebnú kampaň 48 hodín pred voľbami a počas nich. Výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať až 14 dní pred voľbami.

„Šírenie informácií zameraných na podporu kandidujúcej politickej strany alebo kandidáta v období volebného moratória, či zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov v období 14 dní pred voľbami nijako neohrozuje práva a slobody iných, bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie ani mravnosť. Neexistuje preto žiadny v zmysle ústavy legitímny dôvod obmedzovať šírenie takýchto informácií. Je to evidentné aj z toho, že viacero volieb rôznych typov sa už uskutočnilo bez volebného moratória, či bez tak dlhého zákazu zverejňovania výsledkov výskumov bez toho, aby to malo akékoľvek negatívne následky,“ vysvetľuje predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál, ktorý je jedným z predkladateľov návrhu zákona. Spolu s ním návrh predkladajú poslanci NR SR Peter Osuský a Martin Klus (obaja SaS).

Dostál, Osuský, László Szigeti z SMK a ďalší štyria členovia OKS boli už v roku 2013 iniciátormi hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o volebnej kampani, v ktorej tiež požadovali vypustenie volebného moratória a zákazu zverejňovania prieskumov z návrhu zákona. Peter Osuský navrhol takýmto spôsobom novelizovať zákon o volebnej kampani ešte v predchádzajúcom volebnom období v roku 2015.

Novela nepredpokladá úplné zrušenie zákazu zverejňovania predvolebných prieskumov, iba skrátenie zákazu zo súčasných 14 dní na samotný deň volieb.

„Predchádzajúce zákony o voľbách do NR SR a o voľbách do Európskeho parlamentu zakazovali zverejňovanie výsledkov prieskumov iba v deň volieb. Zákon o voľbe prezidenta zakazoval zverejňovanie výsledkov prieskumov tri dni pred termínom volieb a zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí sedem dní pred termínom volieb. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov vo vzťahu ku zverejňovaniu výsledkov volebných prieskumov neobsahoval vôbec žiadne obmedzenia. Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov dva týždne pre voľbami nemá žiadne opodstatnenie. Ide o neprimeraný a protiústavný zásah do slobody šírenia informácií,“ konštatuje O. Dostál.

Novelou sa navrhuje vypustiť zo zákona aj finančné limity nákladov pre volebnú kampaň, ktoré zaviedol do legislatívy zákon o volebnej kampani v roku 2014.

„Argument, že stanovenie maximálnej výšky výdavkov je nástrojom na zabezpečenie rovnosti kandidujúcich subjektov vo voľbách, je nepodložený. Rozdiel medzi možnosťami vedenia kampane subjektov s minimálnymi finančnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami na úrovni maximálnych výdavkov stanovených zákonov je aj tak dramatický. Zákonom maximálne stanovená výška výdavkov na kampaň žiadnu „rovnosť“ kandidujúcich subjektov nezabezpečuje, ani ju zabezpečiť nemôže a nie je reálny dôvod, aby sa zákon o to snažil. Dôležité je zabezpečenie transparentnosti a kontroly financovania volebnej kampane ako z hľadiska jej zdrojov, tak z hľadiska ich použitia. Do povinnosti príslušných subjektov viesť podrobnú evidenciu nákladov na volebnú kampaň a do jej kontroly sa vypustením finančných limitov nijako nezasahuje,“ uvádza k tomu O. Dostál.

Zrušenie limitov na výdavky by podľa predkladateľov mohlo práve naopak znížiť motiváciu pre obchádzanie priznávania výdavkov volebnej kampane. V minulosti pri niektorých typoch volieb existovali limity pre výšku výdavkov na volebnú kampaň, často sa však objavovali podozrenia, že politické strany, resp. jednotliví kandidáti tieto limity obchádzajú. Neexistencia limitov by znamenala, že politické strany a kandidáti by mali menší dôvod nepriznávať výdavky volebnej kampane.

Ďalší z bodov novely navrhuje stanoviť televíziám a rádiám povinnosť odmietnuť vysielanie politickej reklamy, ktorá podnecuje národnostnú, rasovú, náboženskú alebo inú nenávisť, propaguje totalitné hnutia alebo popiera, či schvaľuje zločiny režimov založených na fašistickej alebo komunistickej ideológií.

Zákon stanovuje, že pri vysielaní volebnej reklamy Rozhlasom a televíziou Slovenska a vysielateľom na základe licencie pri voľbách do NR SR, voľbách do Európskeho parlamentu a voľbách prezidenta zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, koalície a kandidáti na prezidenta. Doplnenie zákona je podľa Dostála motivované snahou upraviť zákon tak, aby sa ustanovenie o zodpovednosti kandidujúcich subjektov a kandidátov za obsah politickej reklamy nemohlo vysvetľovať tak, že vysielatelia nemajú právo odmietnuť ani politickú reklamu s vyššie opísaným obsahom.

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR

V Bratislave dňa 7. augusta 2017.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.