Bratislava, 15. novembra 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) vyzýva premiéra Roberta Fica, aby jeho vláda nepokračovala v realizácii nákupu obrnených vozidiel za miliardu eur v utajenom režime. Zároveň OKS vyzýva vládu, aby bola vykonaná a zverejnená analýza alternatív tohto nákupu v súlade s princípom „hodnota za peniaze“.

Poslanec Národnej rady SR a predseda OKS Ondrej Dostál sa téme miliardového nákupu na ministerstve obrany venuje kontinuálne odo dňa, kedy vláda v máji 2017 rozhodla, že pripravuje jeho realizáciu.

 „Minister Gajdoš sa rozhodol ísť v stopách exministra Plavčana. Pokútne rozhodovanie o nasmerovaní miliardy eur pre vybrané firmy „slovenského obranného priemyslu“ nie je o nič menej škandalóznym rozhodnutím než bolo prideľovanie stoviek miliónov eur z eurofondov vybraným klientom v rámci výziev na vedu a výskum,“ uviedol dnes v tejto súvislosti predseda OKS Ondrej Dostál.

Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) sa opakovane vyhýbal zodpovedaniu kľúčových otázok o pripravovanom nákupe, a to tak v rámci interpelácie ako i na parlamentnej Hodine otázok.

 „Bolo by lepšie, keby si minister obrany nebral príklad z konania nominanta SNS Petra Plavčana, ale inšpiroval sa ďalšou nominantkou SNS vo vláde, ministerkou Matečnou. Tá po prvotnom odmietaní väčšej transparentnosti v rámci zverejňovania informácií o eurodotáciách prideľovaných v poľnohospodárstve uznala, že nie je dôvod, prečo by aj agrorezort nemal zverejňovať všetky dostupné informácie tak, ako sa to podarilo presadiť v nepoľnohospodárskych eurofondoch vďaka hromadnej pripomienke verejnosti a pozmeňujúcim návrhom, ktoré som v tejto veci inicioval,“ skonštatoval poslanec Dostál (OKS).

Programové vyhlásenie tretej Ficovej vlády uvádza, že v rámci „modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude postupovať tak, aby  občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb“ a v tejto súvislosti sa zdôrazňuje „dôsledné uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze.“

„Ficova vláda argumentuje konceptom „hodnota za peniaze“ vtedy, keď sa jej to hodí. Kedy, ak nie teraz, by mala tento princíp použiť? Kedy, ak nie teraz, keď sa rozhoduje o jednom z najväčších nákupoch v histórii Slovenska?,“ pýta sa poslanec Dostál (OKS).

„OKS vyzýva premiéra Roberta Fica, aby bola najprv vykonaná a zverejnená analýza alternatív nákupu obrnených vozidiel v súlade s princípom „hodnota za peniaze“,“ uviedol dnes predseda OKS Dostál, ktorý tiež na vládu apeluje, „aby nepokračovala v realizácii nákupu obrnených vozidiel za miliardu eur v utajenom režime. Takto by sa v demokratickej krajine patriacej k Západu o nákupe obrnených vozidiel pre armádu rozhodovať nemalo.“

 

Súvisiace kroky vlády a poslanca NR SR a predsedu OKS Ondreja Dostála:

  1. máj 2017: Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8×8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4×4 – materiál schválený na rokovaní vlády SR

Ministerstvo obrany predložilo v máji na rokovanie vlády materiál, podľa ktorého by Ozbrojené sily SR mali v nasledujúcich rokoch získať 81 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 a 404 kusov bojových obrnených vozidiel/viacúčelových vozidiel 4×4. Celková hodnota zákazky sa odhaduje na 1,2 mld. eur, pričom vozidlá budú dodávané priebežne až do roku 2029.

 

  1. máj 2017: Ondrej Dostál interpeluje ministra obrany vo veci obstarávania vojenskej techniky

Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál ešte v máji interpeloval ministra Gajdoša a zaujímal sa, ako bude realizované obstarávanie tejto vojenskej techniky a ako bude zabezpečená transparentnosť celého procesu a efektívnosť nákupu.

 

  1. jún 2017: Odpoveď ministra obrany na interpeláciu Ondreja Dostála

V odpovedi ministra chýba podstatná informácia o tom, akým spôsobom bude ministerstvo postupovať – boli v nej iba vymenované možnosti, ktoré ministerstvo zvažuje.

 

  1. august 2017: OKS vyzýva na otvorenú súťaž pri nákupe obrnených vozidiel

OKS preto v auguste vyzvala ministra Gajdoša, aby plánovaný nákup obrnených vozidiel zabezpečilo ministerstvo obrany formou otvorenej súťaže, ktorá  bude dostatočné transparentná, aby umožnila verejnú kontrolu postupu ministerstva v tejto veci a vylúčila pochybnosti o jeho korektnosti.

 

  1. september 2017: Hodina otázok v parlamente – otázka poslanca Ondreja Dostála ohľadom nákupu vojenskej techniky a odpoveď ministra obrany

Programové vyhlásenie tretej Ficovej vlády uvádza, že v rámci „modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude postupovať tak, aby  občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb“ a v tejto súvislosti sa zdôrazňuje „dôsledné uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze.“

V septembri sa preto v tejto súvislosti Ondrej Dostál v rámci parlamentnej Hodiny otázok pýtal ministra obrany, či jeho rezort už požiadal ministerstvo financií, aby prostredníctvom Útvaru hodnota za peniaze boli spôsoby nákupu, ktoré ministerstvo obrany zvažuje, posúdené z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie.

 

  1. september 2017: Ondrej Dostál interpeluje ministra financií vo veci posudzovania obstarávania vojenskej techniky podľa princípu „hodnota za peniaze“

Minister obrany Peter Gajdoš vo svojej odpovedi v parlamente okrem iného uviedol, že „celý proces nákupu bude podliehať schváleniu vládou Slovenskej republiky, čiže sa bude samozrejme realizovať v súlade s pravidlami Útvaru hodnota za peniaze, ktorý spadá pod Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“

 

  1. október 2017: Odpoveď ministra financií na interpeláciu Ondreja Dostála

Poslanec Ondrej Dostál (OKS) následne prostredníctvom interpelácie požadoval od ministra financií Petra Kažimíra odpovede na otázky, či sa posudzovaním nákupu obrnených vozidiel zaoberá alebo mieni zaoberať Útvar hodnota za peniaze, a to z hľadiska vplyvu na verejné financie a ich efektívne vynakladanie. Minister Kažimír sa však odpovedi vyhol a uviedol, že medzi rezortmi obrany a financií „prebiehajú diskusie“.

 

  1. november 2017: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8×8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4×4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu – utajovaný bod na rokovaní vlády SR

Diskusie spomínané ministrom Kažimírom sú však neverejné, a ich výsledkom je materiál, ktorý sa vláda chystala schváliť na rokovaní vlády v utajovanom režime.

 

  1. november 2017: OKS vyzýva vládu rozhodovať o nákupe obrnených vozidiel transparentne a hospodárne

„OKS vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra obrany Petra Gajdoša a ministra financií Petra Kažimíra, aby bol vládou pripravovaný nákup obrnených vozidiel za miliardu eur zabezpečený transparentne a v súlade s princípom „hodnota za peniaze. Neutajujte svoje rozhodnutie, argumentujte a preukážte verejnosti, že nákup obrnených vozidiel za miliardu eur nebude ďalším tunelom,“ uviedol predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

 

  1. november 2017: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8×8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4×4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu – utajovaný bod na rokovaní vlády SR

Vláda na dnešnom rokovaní rozhodovala o miliardovom nákupe obrnených vozidiel.

Comments

Komentáre