Bratislava, 9. október 2018 – Ostatné konanie a vyjadrenia predsedu parlamentu Andreja Danka vzbudzujú oprávnené otázky o motívoch a dôsledkoch jeho konania. Druhýnajvyšší ústavný činiteľ sa správa spôsobom, ktorý je v príkrom rozpore s bezpečnostnou doktrínou Slovenskej republiky, ako aj s Vyhlásením ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii.

Podľa vyhlásení čelných predstaviteľov Ruska je NATO nepriateľská organizácia. Podľa vyjadrení čelných predstaviteľov NATO vedie Rusko proti členským štátom EÚ a NATO hybridnú vojnu. Vraždenie bývalých ruských agentov na území členských štátov NATO je jednoznačným narušením suverenity, ako aj nevídaným ohrozením bezpečnosti občanov členských štátov. Vyhostenie ruských agentov maskovaných ako diplomati sa vo svetle týchto činov javí ako najmiernejšie možné opatrenie.

„Andrej Danko opakovane blúzni o akejsi slovanskej vzájomnosti s Ruskom, opakovane vyhlasuje, že sankcie EÚ voči Rusku sú neúčinné a treba ich zrušiť. Fotenie sa s osobami, ktoré sú na sankčných zoznamoch a majú nielen zmrazený majetok, ale aj zakázaný vstup na územie EÚ je v priamom rozpore so zahraničnou politikou Slovenskej republiky a Európskej únie,“ mieni predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

„Dôležitou otázkou, ktorú si v tejto súvislosti musíme položiť, je, či Andrej Danko koná bez jasného zámeru a plánu a len sa snaží zavďačiť za inde neprejavovanú mu úctu a rešpekt. Pýtajme sa tiež, či nie je toto jeho konanie plánované, úmyselné a vedené záujmami, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé,“  uvádza Juraj Petrovič, podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS.

V prvom prípade by bol Andrej Danko „len“ užitočným idiotom, slúžiacim v ruskej hybridnej vojne ako megafón ruskej propagandy a na legitimizáciu tvrdení, že štáty EÚ zďaleka nie sú v otázke sankcií jednotné a sankcie nefungujú.

„V druhom prípade stojí za zváženie, či sa druhý najvyšší ústavný činiteľ nedopúšťa trestných činov vlastizrady, sabotáže a spolupráce s nepriateľom,“ uzatvára Juraj Petrovič.

Comments

Komentáre