Vládna koalícia neprichádza v parlamente s vlastnými návrhmi a automaticky odmieta návrhy, s ktorými prichádzajú opoziční poslanci.

Na minulej schôdzi som bol spolupredkladateľom návrhu novely zákona o štátnom občianstve a nerokoval som o tom s nikým z vládnej koalície, čo mi bolo vyčítané, že si robíme reklamu a iba predkladáme návrh, o ktorom vieme, že nemá šancu prejsť. Tak pred touto schôdzou som mailom oslovil všetkých predsedov poslaneckých klubov vládnej koalície a demokratickej opozície, aj poslaneckých skupín, ktoré nemajú vlastný poslanecký klub a z koaličných som dostal dve kladné odpovede. Kladné v zmysle, že áno, stretneme sa. A aj som sa stretol a rokoval so zástupcami poslaneckého klubu SNS a poslaneckého klubu MOST-HID, a hoci ich postoj voči obsahu návrhu novely zákona o politických stranách nebol odmietavý, mám z tých rozhovorov dojem, že podobne ako keď sa to rokovanie neuskutočnilo, výsledok bude rovnaký a ten návrh podobne ako na minulej schôdzi návrh novely zákona o štátnom občianstve bude odmietnutý.

Prečo predkladáme novelu zákona o politických stranách a prečo by tento návrh vládna koalícia ignorovať nemala?

Demokratický charakter politických strán a ich rešpekt demokratickému právnemu štátu a k základným právam a slobodám sú podmienkami zachovania pluralitného demokratického systému. Z histórie 20. storočia sú známe viaceré príklady, keď extrémistické politické strany využili možnosť fungovať v rámci demokratického politického systému na jeho likvidáciu, dostali sa demokratickou cestou k moci a nastolili na dlhé roky totalitný režim.

V záujme upevnenia demokratického charakteru politických systému a ochrany základných práv a slobôd občanov sa preto navrhuje podrobnejšie a konkrétnejšie v zákone vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán. Rovnako sa navrhuje obnoviť zákaz ozbrojovania politických strán a vytvárania ich ozbrojených zložiek. 

Ozbrojené zložky boli v minulosti spájané s extrémistickými a totalitne orientovanými politickými stranami (nacistická NSDAP a jej SS a SA, Hlinkova slovenská ľudová strana a Hlinkova garda, Komunistická strana Československa a Ľudové milície). Tieto politické strany zneužívali svoje ozbrojené zložky na útoky proti demokratickému systému i pri uplatňovaní svojej totalitnej moci po likvidácii demokratického systému. Je evidentné, že ozbrojené zložky politických strán sú nezlučiteľné s demokratickým politickým systémom, a preto sa ich navrhuje zakázať. Rovnako sa navrhuje zakázať, aby politické strany využívali príspevky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu na podporu ozbrojených zložiek.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.