Poslanci vládnej koalície dnes odmietli návrh opozičného poslanca a predsedu OKS Ondreja Dostála, na základe ktorého parlament požadoval, aby vláda vypracovala a následne Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) predložila Stanovisko k návrhom a odporúčaniam verejnej ochrankyne práv.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová predložila NR SR Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015, ktorá ju na aktuálne prebiehajúcej schôdzi pred pomerne riedko zaplneným plénom prerokovala. „Je to síce drobný, nie však postačujúci posun oproti roku 2013, kedy sa z rozhodnutia vtedajšej parlamentnej väčšiny  tvorenej poslancami strany SMER-SD odmietla čo i len zaoberať mimoriadnou správou, ktorú NR SR predložila ombudsmanka,“ uviedol člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál.

Formálne prerokovanie správy o činnosti, v ktorej ombudsmanka uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy, je podľa Dostála absolútnym minimom, čo parlament v tejto veci môže urobiť.  „Správy o činnosti verejnej ochrankyne práv totiž nie sú len popisom stavu, obsahujú aj návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov, a práve tie sú v správach kľúčové“ upozornil Dostál.

Z informácie o realizácii návrhov a odporúčaní uvedených v správach o činnosti verejného ochrancu práv za roky 2012 až 2015 a taktiež v mimoriadnej správe z augusta 2013 vyplýva, že väčšina z ombudsmankou navrhovaných opatrení a odporúčaní na zlepšenie ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb nebola zo strany jednotlivých orgánov verejnej správy vôbec prijatá.

Poslanec Ondrej Dostál preto navrhol, aby sa NR SR uzniesla na tom, že žiada vládu, aby vypracovala a parlamentu následne v termíne do konca júla aj predložila Stanovisko k návrhom a odporúčaniam verejnej ochrankyne práv na základe zistení v roku 2015 obsiahnutých v Správe verejného ochrancu práv za obdobie roka 2015 a k dosiaľ nerealizovaným návrhom a odporúčaniam verejného ochrancu práv predloženým Národnej rade Slovenskej republiky v správach verejného ochrancu práv za roky 2012, 2013 a 2014 a v Mimoriadnej správe verejného ochrancu práv z augusta 2013.

„Inými slovami, navrhol som, aby si parlament  od vlády vyžiadal stanovisko k tým návrhom a opatreniam, ktoré sú obsiahnuté v správe verejnej ochrankyne práv, a i keď vláda nemusí so všetkými súhlasiť, ale ak s nimi nebude súhlasiť, aspoň by mala vysvetliť, prečo má na tie veci iný názor,“ uviedol Dostál.

Tým, že poslanci vládnej koalície tento návrh odmietli, vlastne „vyjadrili okrem iného nezáujem o to, či a ako budú orgány verejnej správy postupovať pri oddeľovaní rómskych žiakov od ostatných žiakov, či orgány verejnej správy vytvoria podmienky pre plné zabezpečenie práva na prístup k rovnocennému vzdelávaniu aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo nie, či sa vytvoria podmienky pre prístup ku všetkým stupňom vzdelania aj pre tých žiakov, ktorí sú vzdelávaní v špeciálnych školách a v špeciálnych triedach, alebo bude dosiahnutie vyšších stupňov vzdelania pre tieto deti naďalej znemožnené,“ uzavrel predseda OKS Dostál.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.