Írsko je krajinou ktorej hospodárska výkonnosť v čase vstupu do Európskej únie výrazne zaostávala za priemerom Európskej únie dnes patrí k tým vyspelejším. Niektorí vidia príčiny írskeho hospodárskeho úspechu v odvážnych ekonomických reformách a nízkych daniach iní v investíciách do vzdelania a ďalší zasa v rozumnom využití príjmov získaných zo štrukturálnych fondov únie. Menej sa…

Čítať viac

Je celkom pochopiteľné ba žiada sa povedať ľudské že spoplatnenie niečoho na čo boli generácie navyknuté ako na bezplatné zrejme nevyvolá nadšenie. Úvahy o zavedení príspevku na úhradu nákladov vysokoškolské štúdium (lebo ani zďaleka nejde o reálne platenie týchto nákladov) bolo v našich šírkach zrejme jedinou témou ktorá vo verejnosti pokiaľ ide o školstvo plošne…

Čítať viac

K extrémistom sa možno správať dvoma spôsobmi. Buď ako k extrémistom alebo ako k normálnym stranám. To znamená buď ich izolovať a vytesňovať z politickej scény alebo sa ich snažiť integrovať do demokratického spektra. Prvý prístup vychádza z prirodzenosti ktorá núti zachovať si odstup od zla. Druhý z toho že ak extrémistov volí dostatočný počet…

Čítať viac

Nemáme názor v kľúčových zahraničnopolitických témach politické strany sa obmedzujú na mechanické prihlásenie sa k vstupu do Európskej únie a NATO vžil sa všeobjímajúci novotvar „integrácia do euroatlantických štruktúr“ odkazujúci na NATO a EÚ v jednom darčekovom balení – takto kritizujú stav zahraničnopolitického diskurzu poniektorí novinári a analytici. Pochopiteľne že kritici majú pravdu. Nakoniec ťažko…

Čítať viac

Dnes ten kto zarába a platí nemá priamy vplyv na výšku svojho budúceho dôchodku. Dvadsať osem percent zo mzdy ktoré musí každý povinne platiť Sociálnej poisťovni prestáva byť jeho peniazmi. Sociálna poisťovňa ich vypláca tým čo sa už dôchodku dožili a na jeho výške nemôžu nič meniť. Pokladnica je prázdna dôchodky sú nízke a treba…

Čítať viac

Kedysi dávno na úsvite civilizácie bola na území dnešného Iraku pozdĺž riek Eufrat a Tigris Mezopotámia a Babylonská ríša. A vládli tam panovníci ako Chamurappi a Nabukadnezar a samozrejme Semiramis. Ten prvý vytvoril šestnásť storočí pred naším letopočtom prvý známy zákonník ten druhý dobyl v roku 587 pred n. l. hlavné mesto Judey Jeruzalem a…

Čítať viac

Rozhodnutie štyroch strán budúcej vládnej koalície znížiť počet členov vlády z 20 na 16 je nesporne sympatickým gestom. Predchádzajúce vládne garnitúry o šetrení verejných výdavkov zväčša iba hovorili. Zníženie počtu členov vlády sa môže stať signálom že budúca vláda to myslí vážne a je pripravená začať od seba teda od počtu vládnych kresiel ktoré si…

Čítať viac

Okolo slova štát sa robí veľa tančekov. Jedni hovoria o silnom štáte druhí o slabom. Jedni sú hrdí na etatizmus čo nie je nič iné ako tuhý centralizmus iní by najradšej štát zrušili. Jedni pokladajú štát za dojnú kravu druhí si oň utierajú nohy. Treba pritom rozlíšiť štát a jeho správu. Štát ako územný útvar…

Čítať viac

Národná rada SR prijala z troch prezidentom vrátených zákonov vyrovnávajúcich sa s komunistickou minulosťou len jeden: zákon o pamäti národa. Zákon o spoľahlivosti pre prácu v tajných službách a novelu Trestného zákona podľa ktorej by bolo možné odsúdiť každého kto verejne prejavuje sympatie ku komunizmu alebo toho kto verejne popiera spochybňuje schvaľuje alebo sa snaží…

Čítať viac

Názor že politika je iba o túžbe po moci a peniazoch je pomerne rozšírený. Je však trochu zvláštne ak niekto pripisuje nejakej politickej strane „z morálneho hľadiska neospravedlniteľnú a odsúdeniahodnú“ túžbu „dostať sa do parlamentu byť pri tom podieľať sa na moci a najmä na finančných tokoch priamych i nepriamych“ a zároveň tvrdí že by…

Čítať viac