Slovensko nebude na medzivládnej konferencii patriť ku krajinám ktoré svoje pripomienky k ústavnej zmluve EÚ presadzujú s priveľkou razanciou. Vláda dala vyjednávačom v podstate voľný mandát: pripomienky síce máme ale aj v prípade že by z nich nič podstatné neprešlo návrh ústavnej zmluvy je pre nás prijateľný. S takýmto „odhodlaním“ bude presadenie akejkoľvek zmeny skôr…

Čítať viac

Ak má politika slúžiť občanom utvárať priestor na prosperitu a priaznivé verejné prostredie vyžaduje slušných ľudí. Politika menšieho zla koalície Mikuláša Dzurindu naopak priniesla občanom deformované reformy nevýhodné postavenie v Európe a rozširujúcu sa nemorálnosť vykonávania moci. Vláda menšieho zla sa stala len zlou vládou. Deformované a alibistické reformy sú zlyhaním vlády už v prvom…

Čítať viac

Zdanlivo nejde o veľa. Zástupcovia stotridsiatich mimovládnych organizácií sa dostali do konfliktu s ministrom financií Ivanom Miklošom o znenie nového zákona o daniach z príjmov na neziskový sektor. Návrh na rozdiel od platného zákona neobsahuje nijakú možnosť zníženia daňového základu o hodnotu darov ani oslobodenie neziskových organizácií a cirkví od platenia dane z príjmov. Treba…

Čítať viac

Budúci rok čakajú úniu dve dôležité udalosti. Rozšírenie z 15 na 25 členov a rozhodnutie členských krajín o ústave EÚ. Na Slovensku sa zatiaľ oveľa viac hovorilo o rozšírení. Nielen z hľadiska únie ale už aj Slovenska by však bolo žiaduce viac pozornosti venovať otázke európskej ústavy. Dnes sa už berie ako takmer samozrejmosť že…

Čítať viac

Jedna z vecí ktoré ma po novembri 1989 fascinovali bolo ústavné právo. Jeho logická krása nebola zlučiteľná z komunistickým systémom. Spolupracoval som trinásť rokov so skvelými ústavnými právnikmi ako Pavel Holländer Ivan Trimaj a Ernest Valko a ich práca bola pre mňa nielen veľkou skúsenosťou ale aj potešením. Reakciou na mečiarovské vyčíňanie bolo zvýšenie citlivosti…

Čítať viac

V poslednom čase prebieha dôležitá aj keď akási nemastná-neslaná diskusia o zákone o referende. Z autorizovaných úst ústavných činiteľov sme si vypočuli že treba zmeniť jeho „nemodernosť“ čo pre nich znamená odstrániť päťdesiatpercentné kvórum a zákaz kampane v čase referenda. Oboje pokladám za nesprávne ale nie podstatné. Otázka kampane v čase referenda je zdanlivo technickou…

Čítať viac

Daniel Forgács si myslí že „neexistuje nijaký iný ako náboženský dôvod na tvrdenie že oplodnená bunka je človek“. Z jeho pohľadu je to logické. Keď chceme interrupcie vnímať ako čosi iné než zabíjanie nenarodených detí musíme predpokladať že ľudská bytosť vzniká neskôr ako pri počatí a že až do toho neskoršieho okamihu je to čosi…

Čítať viac

Ľudské správanie ukazuje čomu ľudia veria a čo očakávajú – napríklad či čakajú viac peňazí za menej práce alebo viac peňazí za viac práce. V spoločnosti slobodných jednotlivcov by malo byť nepredstaviteľné získať väčšinovú podporu hlásaním nezmyselných ideálov. Neprípustné by malo byť aj obmedzovanie osobnej slobody. Práve tak sa však správajú slovenské odbory. Tie si…

Čítať viac

Za účasť v referende agitovali všetky parlamentné strany. Účastníci referenda teda tvorili naozaj pestrú zmes. Podobne rôznorodou spoločnosťou však boli aj tí čo neprišli. Dôvody ich neúčasti boli úplne rozdielne. Chronickí nevoliči sa už zo zásady nezúčastňujú na žiadnych voľbách. Buď sa o verejné dianie vôbec nezaujímajú alebo neveria že by ich hlas mal akýkoľvek…

Čítať viac

Ako by v referende o vstupe do Európskej únie hlasoval Harry Potter? Obávam sa že by mohol mať istý problém vhodiť do urny lístok so zakrúžkovaným „áno“. A nielen vzhľadom na svoj pôvod a tradičný britský euroskepticizmus. Vo štvrtom pokračovaní príbehu nazvanom Harry Potter a ohnivá čaša sa brat Harryho najlepšieho priateľa Percy Weasley po…

Čítať viac