Nenávratné finančné výpomoci – dotácie – pre podporu rôznej záujmovej činnosti sa v Karlovej Vsi prideľovali aj v minulosti. Čiastka ktorá bola z rozpočtu Karlovej Vsi minutá vlani a pravdepodobne rovnaká čiastka (keďže máme rozpočtové provizórium) bude utratená aj v tomto roku predstavuje pre bežného smrteľníka horibilnú čiastku. Hovoríme o 40 000 € pre rok…

Čítať viac