title=Nenávratné finančné výpomoci – dotácie – pre podporu rôznej záujmovej činnosti sa v Karlovej Vsi prideľovali aj v minulosti. Čiastka ktorá bola z rozpočtu Karlovej Vsi minutá vlani a pravdepodobne rovnaká čiastka (keďže máme rozpočtové provizórium) bude utratená aj v tomto roku predstavuje pre bežného smrteľníka horibilnú čiastku. Hovoríme o 40 000 € pre rok 2012 a 40 000 € pre rok 2013. Ak uvažujeme v slovenských korunách je to 2 400 000.

Len pre ilustráciu: Materské centrum Klbko dostalo pre tento rok dotáciu 2 000 € a Materské centrum Dlháčik najmenej 1 700 €. Päť koncertov Pekná hudba bolo podporené sumou 2 500 €. O masovom charaktere tohto počinu nemôže byť ani reči. Mohol by som pokračovať ďalej avšak to na čo chcem poukázať je fakt že mestská časť nie je nadácia ani dotačný fond. Rozpočet mestskej časti a verejné finančné zdroje majú v prvom rade slúžiť pre širokú verejnosť – na podporu aktivít na ktorých sa podieľa čo najviac obyvateľov a ktoré sú prospešné a užitočné pre čo najširší okruh občanov.

Chodíme po rozbitých chodníkoch a autá jazdia alebo lepšie povedané ničia svoje podvozky po cestách posiatych výtlkmi. Naše deti navštevujú schátralé školy a škôlky. Na tých pár miestach kde by ešte bolo možné vybudovať parkovacie stojiská aby sme aspoň trochu odľahčili statickú dopravu sa nedeje nič. Kultúrne centrum v Karlovej Vsi je v katastrofálnom stave a naliehavo si vyžaduje investície na odstránenie havarijného stavu. Niektorí zástupcovia občanov v Miestnom zastupiteľstve v Karlovej Vsi ale radšej dotáciami z verejných zdrojov podporujú záujmovú činnosť v nádeji že získajú štedrým rozdávaním verejných peňazí ďalších voličov. Čo na tom že záujmová činnosť má byť v prvom rade podporovaná nadáciami zriadenými na tento účel? Nadácie disponujú presnými pravidlami za akých podmienok tieto príspevky prideľujú.

Čo na tom že peniaze z rozpočtu Karlovej Vsi majú byť v prvom rade používané s ohľadom na prospešnosť pre čo najširší okruh obyvateľov? Čo na tom že materské centrá združujú doslova a do písmena len zlomok matiek s malými deťmi a kluby dôchodcov len zlomok dôchodcov v Karlovej Vsi? Spomínané materské centrá navštevuje pravidelne asi 50 mamičiek s malými deťmi spravidla tých istých a kluby dôchodcov majú počet dôchodcov zodpovedajúci asi 2 – 3 percentám všetkých dôchodcov v Karlovej Vsi. Hlavné je aby príjemcovia dotácií vedeli kto im dotáciu odhlasoval a potom vo voľbách volili znovu tohto kandidáta a stranu ktorej je členom. Poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov z verejných zdrojov Karlovej Vsi na činnosť ktorej sa zúčastňuje len zlomok jej obyvateľov nie je samozrejme nezákonné. Ak chceme z verejných zdrojov podporiť čo najviac dôchodcov v Karlovej Vsi môžeme tak urobiť napríklad cez systém dotovaných potravín. Ak chceme podporiť mladé rodiny a mamičky s malými deťmi môžeme podporovať zvýšenie kapacity a opravy už existujúcich predškolských zariadení.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci ak máte potrebu prispievať na činnosť pre materské centrá kluby dôchodcov majálesy plesy a podobne spokojne prispievajte ale z vlastných peňazí a nie z verejných financií. Na to ste určite zvolení neboli.

Autor je poslanec zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves.

Comments

Komentáre