title=Volám sa Peter Buzáš mám 49 rokov a som ženatý a mám dve deti. Pracujem ako vedúci úseku prevádzky v centre sociálnych služieb v Petržalke.

V Bratislave som sa narodil a prežil celý svoj život. Mladosť v Starom Meste. V Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch bývam od roku 1990. Pred mojimi očami sa spočiatku prázdny priestor na parkovanie pred panelákmi postupne zapĺňal až k dnešnému neudržateľnému stavu absolútneho nedostatku parkovacích plôch. Videl som ako postupne takmer všetky voľné plochy pohltila zástavba. Ale tiež ako sa postupne dobudovávala infraštruktúra a služby zároveň s tým prebiehalo takzvané zahusťovanie.

V rokoch 2002-2006 som ako poslanec pravicovej koalície pôsobil v miestnom zastupiteľstve Karlovej Vsi. Náš klub predstavoval opozíciu proti vtedajšiemu starostovi Ing. Bystríkovi Holému. Už počas toho obdobia som sa nevedel zmieriť so skutočnosťou že nehnuteľný majetok miestnej časti Karlova Ves sa postupne rozpredáva a tak nenávratne za jednorázovú sumu prechádza do rúk iných vlastníkov. Vlastníkmi sa stali poväčšine majitelia túžiaci na zakúpených pozemkoch realizovať výstavbu. Som hlboko presvedčený že zástupcovia samosprávy Karlovej Vsi sú povinný majetok patriaci mestskej časti zveľaďovať a nie devastovať a rozpredávať.

Považujem tiež za potrebné od zamestnancov našej mestskej časti vyžadovať dôsledné plnenie pracovných povinností. Sú ale situácie kedy nás občanov nikto nezastúpi. Ak chceme mať čisté ulice musíme hádzať odpadky do smetného koša a nie na zem a po svojich psíkoch vyzberať čo našpinia. V prípade že budem mať tú česť pôsobiť v samospráve mestskej časti Karlova Ves znovu ako poslanec v nadchádzajúcom volebnom období budem sa zasadzovať aby sa skončilo s predajmi nehnuteľností a pozemkov patriacich mestskej časti Karlova Ves. Ako alternatívne riešenie vidím nahradenie predaja zmluvami o prenájme za aktuálne trhové ceny. Zároveň budem podporovať a presadzovať taký rozpočet mestskej časti aby Karlova Ves nebola nútená čerpať úvery a tým zaťažovať našu spoločnú budúcnosť.

Využime príležitosť ktorú máme umožniť aby sa v Karlovej Vsi veci pohli dopredu. Karlova Ves je náš domov Karlova Ves je miesto kde žijeme a miesto kde chceme žiť!

Moje programové priority:

V prípade že budem mať česť pôsobiť v samospráve mestskej časti Karlova Ves znovu ako poslanec v nadchádzajúcom volebnom období budem sa zasadzovať aby sa skončilo s predajmi nehnuteľností a pozemkov patriacich mestskej časti Karlova Ves.

Ako alternatívne riešenie vidím nahradenie predaja zmluvami o prenájme za aktuálne trhové ceny. Zároveň budem podporovať a presadzovať vyrovnaný rozpočet mestskej časti. Žiadne zadlžovanie na úkor našich detí!

Považujem za dôležité vytvoriť a zlepšiť existujúce podmienky a zároveň s osvetou meniť vzťah majiteľov psíkov ku prostrediu v Karlovej Vsi tak aby sme vedeli po svojich psíkoch upratať ako je to bežné vo vyspelom svete.

To isté sa týka nás všetkých: čisté prostredie v našom okolí za nás nevyrieši ani tisíc úradníkov alebo poslancov je na každom z nás či pôjdeme ostatným príkladom!

Autor je poslanec zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves.

Comments

Komentáre