Potreba politických strán odlíšiť sa vo svojich názvoch etnicky národne či nábožensky otvára priestor nerovnosti. A od nej nie je ďaleko k nenávisti. Maďarská nezávislá iniciatíva vznikla o jeden deň skôr než Verejnosť proti násiliu. Maďarská opozícia na Slovensku bola v politickej vyspelosti o konskú dĺžku pred tou slovenskou. Fakt že na kandidátke Verejnosti proti…

Čítať viac

Zdalo sa mi že v pozadí sa skrýva rafinovaný komplot „temných síl“ ktoré práve vytyčujú hranicu medzi budúcou integrovanou Európou a tým ostatným. Zdalo sa mi celkom evidentné že KGB – a jej domáci pomáhači – robia všetko pre to aby sme ostali za jej hranicami. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim…

Čítať viac

V čase trnavskej iniciatívy boli celkom evidentné aj snahy spojiť návrat Jána Budaja do aktívnej politiky s dosadením Vladimíra Mečiara na čelo hnutia. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) jeho predsedom a jednou z tvárí revolúcie v roku 1989. Celý článok bol pôvodne uverejnený na blogu…

Čítať viac

Začnem Trnavou. 20. októbra 1990 sa tam stretli predstavitelia viac ako tridsiatich okresných a mestských rád a koordinačných výborov VPN z celého Slovenska. Spolu s nimi boli pozvaní aj priaznivci Jána Budaja – ľudia ktorí sa nezmierili s jeho odchodom z politickej scény po lustračnej afére. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim…

Čítať viac

Príbeh lustrácií podobne ako iné príbehy tohto typu nemožno uzavrieť inak než bodkou. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) jeho predsedom a jednou z tvárí revolúcie v roku 1989. Celý článok bol pôvodne uverejnený na blogu Fedora Gála dňa 13. augusta 2009.

Spor o to či lustrovať na základe materiálov ktoré po sebe zanechala Štátna bezpečnosť bývalého režimu sa medzičasom vyhranil do dvoch konceptov. Ten prvý predpokladal že archívy Štb treba jednoducho na niekoľko desaťročí zapečatiť a nepovažovať informácie v nich obsiahnuté za politicky relevantné. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť…

Čítať viac

Plénum aktivistov a priaznivcov hnutia Verejnosť proti násiliu sa medzitým rozložilo na tých čo stáli za Janom Budajom a ostatných. Výsledný dojem bol nedobrý pričom verejnosť si spomenutý fakt interpretovala ako mocenský boj v súčasnom vedení hnutia. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) jeho predsedom a…

Čítať viac

Slovenská rada VPN poverila päticu svojich reprezentantov aby otvorili obálku z federálneho ministerstva vnútra obsahujúcu výsledok lustrácií a urobila príslušné úpravy kandidátky hnutia. Bol som medzi nimi aj ja a veľmi presne sa pamätám na atmosféru ktorá zavládla pootvorení obálky. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN)…

Čítať viac

Diskusia o lustráciách sa vzápätí stala verejnou a výrazne rozochvela ešte vždy krehkú politickú scénu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) jeho predsedom a jednou z tvárí revolúcie v roku 1989. Celý článok bol pôvodne uverejnený na blogu Fedora Gála…

Čítať viac

Policajné sily v komunistických krajinách slúžili celkom jednoznačne predovšetkým Komunistickej strane samej. Boli jej útočnou zbraňou proti „nepriateľom socializmu“. Čítajte ďalej>>> Autor je čestný predseda OKS. Bol zakladajúcim členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) jeho predsedom a jednou z tvárí revolúcie v roku 1989. Celý článok bol pôvodne uverejnený na blogu Fedora Gála dňa 19….

Čítať viac