Verejnosť je iba jedna

ImagePotreba politických strán odlíšiť sa vo svojich názvoch etnicky národne či nábožensky otvára priestor nerovnosti. A od nej nie je ďaleko k nenávisti.

Maďarská nezávislá iniciatíva vznikla o jeden deň skôr než Verejnosť proti násiliu. Maďarská opozícia na Slovensku bola v politickej vyspelosti o konskú dĺžku pred tou slovenskou. Fakt že na kandidátke Verejnosti proti násiliu boli aj ľudia z Maďarskej nezávislej iniciatívy považujem za príklad hodný nasledovania.

Bez nich by bol november 1989 iný chudobnejší. Iný a chudobnejší preto že ľudia z MNI mali za sebou dlhodobý kontakt s opozíciou v Maďarsku že boli lepšie zorganizovaní že vniesli do činnosti Verejnosti proti násiliu niektoré pravidlá.

Napríklad prvá ponovembrová koaličná zmluva bola práve zmluva o povolebnej spolupráci Verejnosti proti násiliu a Maďarskej nezávislej iniciatívy. Hlavne však: Verejnosť proti násiliu a Maďarská nezávislá iniciatíva vytvorili model spolupráce kde etnicita a národnosť ustupovali do úzadia. Prioritu mali vecné problémy – ekonomické sociálne medzinárodno-politické.

Prvý veľký zápas

Osobne si aj s odstupom času cením najmä korektnosť a rozhľadenosť predstaviteľov maďarskej menšiny ktorí po voľbách v roku 1990 pomáhali budovať u nás nový štát – v parlamentoch vo vládach ale aj v regionálnej politike. Boli jednoducho dobrí korektní rozhľadení féroví.

Aj vďaka nim sme pochopili že treba vytvoriť vlastné médium (NAP bol spolupútnikom Verejnosti) vďaka nim sme sa začali rýchlejšie orientovať v problematike menšín.

Napokon náš prvý veľký zápas na parlamentnej pôde sme zviedli s Maticou slovenskou Slovenskou národnou stranou slovenským nacionalizmom proti takzvanej matičnej verzii jazykového zákona ktorý z našich maďarských spoluobčanov spravil občanov bez práva na samotnú dreň ich identity. Vtedy nás to pripravilo o priazeň mnohých zachránilo však étos novembra. Kto však bude tento príklad nasledovať?

Na novembrových námestiach stála verejnosť československá verejnosť. Najprv ktosi rozpoznal že treba samostatný dvorček pre Slovákov a samostatný dvorček pre Čechov. A keďže o režime už bolo rozhodnuté zdvihli hlavy politickí biznismeni. Začali deliť našu krajinu podľa výslovnosti príslušnosti. Vitkovský Panis Móric Belousovová Slota Kotleba. Toto je cesta ktorú absolvoval slovenský nacionalizmus po novembri 1989.

Maďari sú však tiež iba z tohto postkomunistického sveta. Duray mal už v roku 1990 pocit že je maďarskejší ako kolegovia z Maďarskej nezávislej iniciatívy Bugár dospel o chvíľu neskôr k presvedčeniu že maďarský kresťan je iný kresťan ako slovenský a tak ďalej až po dnešok. Ale dnešok to sú aj hádky o sochách učebniciach mostoch názvoch percentách dejinách… A čo keď dôjde aj na Slotove tanky? A hymny na školách pred vyučovaním?

K nenávisti nie je ďaleko

Cítim podvedomú a dlhodobú nechuť k všetkým slovenským politickým stranám ktoré majú v názve „slovenská“ „maďarská“ „kresťanská“. Potreba odlíšiť sa takýmto spôsobom zvýrazňuje etnicitu národnú príslušnosť náboženstvo… na úkor ľudskosti slušnosti a znášanlivosti. A potreba odlíšiť sa týmto spôsobom otvára dvere etnickej národnej a náboženskej nerovnosti. Od nerovnosti k nenávisti nie je ďaleko.

Péter Hunčík zrenovoval v Šahách synagógu a nie je Žid. László Szigeti založil Kalligram a vydáva skvelé knihy pre nás všetkých Lajos Grendel je náš spisovateľ. Tie skvelé stretnutia u priateľa Gábora Zászlósa na Žitnom ostrove si fakt nedám vziať. Akurát je nás akosi málo.

Až sa však naši „národovci“ pobijú nad poslednou kosťou ohlodaného Slovenska budú to opäť iba občania ktorí začnú zliepať VEREJNOSŤ aby obnovila Slovensko.

Verím a dúfam že keď budeme oslavovať dvadsiate piate výročie novembra 1989 zaradíme medzi portréty ľudí ktorí búrali múry aj mená ako Norika Sándor Károly Tóth László Szigeti Lajos Grendel Péter Hunčík Gábor Zászlós a desiatky ďalších. Verím a dúfam tiež že nezabudneme na ľudí z Rómskej nezávislej iniciatívy a všetkých tých ktorí sa cítili občanmi Slovenska Československa Európy sveta bez výnimky.

Autor je sociológ spoluzakladateľ VPN.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 24. novembra 2009.

Comments

Komentáre