Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. Sťažnosť adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú aby predseda vlády vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády.

S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby zdravotnej poisťovne sa v termíne pripomienkového konania stotožnilo takmer 3000 občanov a to písomne i elektronicky. Minister zdravotníctva však cez médiá týmto občanom odkázal že ich pripomienky nepovažuje za hromadnú pripomienku podľa legislatívnych pravidiel vlády s ktorou sa stotožnilo viac než 500 občanov. Nehodlá preto vyvolať so zástupcami týchto občanov rozporové konanie.

Hromadná pripomienka bola podľa názoru jej organizátorov podaná v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády ktoré sú pre členov vlády – teda i ministra zdravotníctva – záväzné. Legislatívne pravidlá vlády neustanovujú že pripomienky majú byť podpísané vlastnoručne alebo elektronickým podpisom a ani nezverujú ministerstvu zdravotníctva úlohu overovať legitímnosť podpisov. Vyjadrenia ministerstva zdravotníctva preto organizátori hromadnej pripomienky považujú za nekvalifikované idúce nad rámec znenia legislatívnych pravidiel a obmedzujúce práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na verejnej diskusii k legislatívnemu procesu.

K sťažnosti ktorá bola podaná v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach je adresát povinný sa vyjadriť do 30 dní.

Občianska konzervatívna strana
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Health Policy Institute
INESS

Ďalšie informácie:

Text sťažnosti na ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády (PDF)

Comments

Komentáre