title=V pobočkách Sociálnej poisťovne sa každoročne v júni tvoria rady pri okienkach pre samostatne zárobkovo činné osoby. Dôvodom je povinnosť občanov poskytovať Sociálnej poisťovni informáciu ktorú jej zároveň poskytujú daňové úrady. Na začínajúcej sa schôdzi parlamentu sa budú poslanci zaoberať aj návrhom novely zákona o sociálnom poistení ktorou by sa táto nezmyselná povinnosť mala zrušiť.

Podľa súčasného znenia zákona o sociálnom poistení majú samostatne zárobkovo činné osoby povinnosť predkladať Sociálnej poisťovni každoročne do 30. júna kalendárneho roku výpisy z daňových priznaní. Bez ohľadu na ostatné okolnosti už samotná táto povinnosť je nezmyslom. Sociálna poisťovňa síce potrebuje informáciu o výške príjmov svojich poistencov má však možnosť si túto informáciu zadovážiť na inom úrade. Ide totiž o údaje mechanicky prepísané z daňových priznaní ktorými disponujú daňové úrady.

Občan nemá čo robiť poštára medzi štátnymi úradmi. Keď nejaká verejná inštitúcia potrebuje informáciu ktorú môže získať od inej verejnej informácie má si ju vypýtať od nej a nezaťažovať tým občanov. A platí to pochopiteľne nielen v tomto prípade ale v každej podobnej situácii. Je neprípustné aby občan doplácal na meškajúcu informatizáciu verejnej správy a neschopnosť úradov navzájom si sprístupňovať informácie.

Akoby však absurdnosti na celej veci nebolo dosť Sociálna poisťovňa informácie o výške príjmu samostatne zárobkovo činných osôb od daňových úradov nielen môže získať ale reálne ich aj získava. Daňové úrady totiž majú od roku 2004 povinnosť jej tieto informácie poskytovať. Sociálna poisťovňa tak túto informáciu získava duplicitne – od občana aj od daňového úradu. Naozaj veľmi zmysluplné narábanie s papierom s pracovným časom úradníkov i s trpezlivosťou živnostníkov.

Občianska konzervatívna strana koncom júna prišla s iniciatívou zrušiť povinnosť samostatne zárobkovo činných osôb predkladať Sociálnej poisťovni každoročne do 30. júna kalendárneho roku výpisy z daňových priznaní. Pripravila a zverejnila aj príslušný návrh novely zákona o sociálnom poistení s ktorým sa obrátila na poslancov opozičných strán. Návrhu OKS sa chopili poslanci NR SR Július Brocka (KDH) a Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a preložili ho na septembrovú schôdzu parlamentu ako poslanecký návrh zákona.

Asi si netreba robiť veľké ilúzie že by tento návrh našiel u vládnej koalícii väčšie pochopenie ako iné opozičné návrhy v tomto volebnom období. Bude však zaujímavé vypočuť si od vládnej koalície zdôvodnenie prečo je potrebné naďalej nútiť státisíce živnostníkov a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb robiť poštárov medzi dvoma štátnymi informáciami a zbytočne zabíjať čas v radoch v pobočkách Sociálnej poisťovne alebo Slovenskej pošty. Okrem zlepšenia podnikateľského prostredia v podobe zníženia administratívneho zaťaženia podnikateľov by schválenie návrhu šetrilo čas a peniaze aj Sociálnej poisťovni pretože odstraňuje neodôvodnene duplicitný spôsob získavania informácií. A aj pokiaľ návrh na tejto schôdzi neprejde nemal by zapadnúť prachom. Slovensko azda raz bude mať vládu ktorá to so zlepšovaním podnikateľského prostredia bude myslieť vážne. Potom postačí vytiahnuť tento návrh zo šuplíka. Pravda ak ho ešte predtým ako „svoj“ návrh neopráši súčasná koalícia. Odstránenie zbytočného sekírovania občanov totiž nie je vecou pravicovosti či ľavicovosti iba vecou zdravého rozumu.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 11. septembra 2008.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.