Skládka

ImagePrípad pezinskej Novej jamy nie je len príbehom jednej skládky. Úrady na celom Slovensku rozhodujú v množstve prípadov podľa straníckej príslušnosti a proti vôli veľkej časti ľudí ktorých sa problémy týkajú. Je to príbeh Slovenska ako Novej jamy.

Je to hrdé mesto. V listine sa ako Terra Bozin spomína Pezinok prvý raz už v roku 1208. Z pôvodnej banskej osady sa zmenilo na vinohradnícke mestečko a v roku 1647 sa stalo slobodným kráľovským mestom. Vtedy patril Pezinok medzi najbohatšie mestá Uhorska. V devätnástom storočí zažilo mesto industriálny rozmach a po úpadku v prvej polovici dvadsiateho storočia sa rozrástlo do dnešnej podoby moderného mesta so strojárskou tehliarskou a stavebnou výrobou s vinohradníckou a vinárskou produkciou historickými pamiatkami športom vinobraním divadlom hudbou a každoročným Cibulákom. Je tak trochu iróniou osudu že dnešným primátorom je karikaturista Oliver Solga lebo to čo sa dnes okolo Pezinka deje je karikatúrou spravodlivosti.

Jednu nezanedbateľnú vlastnosť Pezinka opísal literárny vedec René Bílik v jubilejnej publikácii. Pezinok je mestom v ktorom ľudia vystúpili z pivníc opustili uzatvorenú istotu vlastných domov a začali spolu hovoriť začali si radiť začali si oponovať i kritizovať sa začali sa presviedčať. Pezinok je nielen mestom mešťanov ale aj občanov.

.niečo tu smrdí

Z námestia ktoré stelesňuje dnešnú pezinskú hrdosť sme so Zuzanou Čaputovou a Jaroslavom Pavlovičom prišli k Novej jame miestu dnešného pezinského pokorenia. Za riedkym lesíkom a strniskom začala páchnuť močovka ale to ešte nebola Nová jama. Tá sa ako mesačný kráter vynorila až za riedkym porastom. Väčšiu časť tvorí obrovská umelo vyhĺbená jama kde by mala byť novou skládkou menšiu časť ktorú sa snažia majitelia nazvať banským dielom tvoria dva bazény z ktorých jeden patrí k areálu skládky. To je prvý nápadný znak toho ako sa niečo vydáva za niečo iné len preto aby sa obišli zákony.

Celá skládka tvorí s mestom a s Malými Karpatmi v pozadí prízračnú panorámu. Mesto je vzdialené dvestoosemdesiat metrov doslova za humnami a pre človeka ktorý o skládke dovtedy len čítal a videl jej zábery v televízii nadobúda protest občanov doslova hmatateľné rozmery.

Stojíme pri zbúchanom plote na území nikoho prašnou cestou sa blíži na bicykli muž v maskáčoch snaží sa nás vyhodiť ale občianskym preukazom sa pre istotu nepreukáže. Odchádza a šomre že sme arogantní a že zavolá políciu neisto ostane stáť opodiaľ nevie čo má robiť. Ale my stojíme na majetku ktorý patrí mestu a nie na pozemku ktorý je vlastníctvom Jána Mana mladšieho. Niekde medzi nimi je úzky pás zeme z ktorého vytvoril Ján Man samostatný pozemok. Ten slúži len na to aby mohol dokázať že mesto nesusedí s jeho pozemkom a možno ho vylúčiť z účasti na konaní o umiestnení stavby ktorá vyplýva zo zákona. To je druhý nápadný znak účelového obchádzania zákona a dodajme že podobné prípady zniesol český Ústavný súd ako špekulatívne z povrchu zemského.

.otec na syna syn na otca

Príbeh skládky v Novej jame sa začal v novembri 2006. Vtedy vydal Stavebný úrad v Pezinku Jánovi Manovi staršiemu zamietavé územné rozhodnutie na vybudovanie skládky vzhľadom na to že je od roku 2002 zakázaná v Územnom pláne mesta Pezinok a v jeho všeobecne záväznom nariadení. To rozhodnutie je rozumné lebo skládka tak blízko mesta ekologicky a zdravotne obyvateľom mesta škodí.

Lenže ako to už býva na čele Predstavenstva Ekologickej skládky ktorá chce skládku stavať je Ján Man starší a ten sa odvoláva na krajský stavebný úrad na ktorého čele stojí náhodou nominant SMER-u Ján Man mladší syn Jána Mana staršieho zhodou okolností člen Dozornej rady Ekologickej skládky a od marca 2007 celkom náhodou nový vlastník 130 000 m2 pozemku pod navrhovanou skládkou.

V tej chvíli sa začína kolotoč v ktorom hrajú hlavnú rolu štátne orgány. Ján Man mladší je najprv vylúčený z rozhodovania o odvolaní pre predpojatosť. Krajský stavebný úrad oznamuje mestu Pezinok že ho z konania vylučuje lebo už nie je vlastníkom susedného pozemku a vylučuje aj ďalších účastníkov konania. Navyše rozhodnutie takmer rok utajuje pred všetkými občanmi aj pred mestom Pezinok ako obchodné tajomstvo. V septembri 2007 Ekologická skládka žiada inšpektorát životného prostredia v Bratislave o vydanie integrovaného povolenia na skládku na čo sa takmer tisícdvesto Pezinčanov prihlási do konania a ako účastníci žiadajú jeho okamžité zastavenie. Inšpekcia životného prostredia najprv rozhodne o prerušení konania čím vyhovie argumentácii účastníkov ale napokon vydá integrované povolenie napriek zákazu skládky v územnom pláne a v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom mesta. Potom Slovenská inšpekcia životného prostredia zruší odkladný účinok odvolania čím umožní okamžitú výstavbu skládky. Následne je však toto rozhodnutie zrušené pre nezákonnosť a vydané rozhodnutie o predbežnom opatrení ktorým sa ukladá prevádzkovateľovi aby sa zdržal akýchkoľvek stavebných prác. Napriek tomu stavba skládky pokračuje. V júni 2008 zverejní generálny prokurátor stanovisko GP o zákonnosti územného rozhodnutia z mája 2007 v júli 2008 sa objaví ako zástupca prevádzkovateľa Marián Kočner ktorý nikdy nechýba tam kde sa deje niečo čudné. Dňa 18. augusta sa kruh uzatvára. Slovenská inšpekcia životného prostredia vybudovanie skládky povoľuje. Z bludiska komplikovaných vzťahov medzi úradmi a občanmi sa po zápase kde štátne orgány urobia vždy krok dozadu a dva dopredu vynorí opäť len povolenie na stavbu skládky.

.za každú cenu

Rozhodnutie o budovaní skládky muselo zrejme padnúť za každú cenu. Ide predsa o miliardy. Čo na tom že rozhodnutie padlo v jasnom rozpore s územným plánom. Čo na tom že evidentne poškodzuje životné prostredie v Pezinku a podľa lekárov škodí zdraviu. Čo na tom že vo vzťahu medzi otcom Manom a jeho synom došlo k jasnému konfliktu záujmov. Čo na tom že v prípade Jána Mana mladšieho ide o stranícku nomináciu v úrade štátnej správy. Čo na tom že Ján Man starší stavia okrem iného v Pezinku v rozpore so záväznými časťami Územného plánu mesta Pezinok aj obytný komplex na sídlisku Starý dvor. Čo na tom že existuje aj stanovisko Krajskej prokuratúry z mája 2008 podľa ktorého sa už o skládke rozhodlo a to v prospech mesta ale rozhodnutie následne zmizlo. Čo na tom že na Generálnej prokuratúre sa zbiehajú nitky pezinskej skládky Rozinovho vinohradu kauzy Hedvigy Malinovej a Rehákovcov s Valkom. Čo na tom že účastníci integrovaného povoľovania v ktorom sa konania zúčastnilo 1 200 obyvateľov mesta Pezinok a samo mesto Pezinok sa dostali do situácie že rozpor s územným plánom nemohli efektívne namietať v územnom konaní pretože boli vylúčení s odôvodnením že ich práva v tomto štádiu povoľovania nemôžu byť priamo dotknuté a v následom integrovanom povoľovaní pri uplatnení námietky o rozpore s územným plánom správny orgán konštatoval že mali byť uplatnené v územnom konaní. Čo na tom že do protestov sa zapojila veľká časť obyvateľov Pezinka. Čo na tom že predseda vlády sľúbil ich predstaviteľom spravodlivé riešenie. Čo na tom že 25. júna sa konalo protestné zhromaždenie pred Úradom vlády. Svojvôľou štátnych orgánov sa uzavrel kruh nezákonnosti ktorý ignoroval vyjadrenia účastníkov a najmä rozpor s Územným plánom a všeobecne záväzným nariadením. Kvôli miliardám kvôli tomu aby nikto nemohol povedať že členovia strany SMER „sú diskriminovaní“.

.príbeh bez konca

Príbeh pezinskej Novej jamy nemá záver. Existuje možnosť podania žaloby na súd a ďalších občianskych aktivít. Napokon v júni 2007 rozhodol Najvyšší súd po predchádzajúcom rozhodnutí Ústavného súdu že vylúčenie aktivistov v šesť rokov starej kauze skládky v pezinskej Starej jame bolo nezákonné. Možno o šesť rokov rozhodne podobne aj v prípade Novej jamy. Spravodlivosť výstavby skládky v Novej jame však nespočíva v dodatočnom zadosťučinení. Spočíva v tom že sa skládka nevybuduje. A nielen tá pezinská a nielen skládka. Toho čo sa na Slovensku stavia protizákonne proti dobrým mravom a proti vôli ľudí začína byť priveľa a ľudia toho začínajú mať plné zuby.

Autor je literárny vedec a predseda OKS.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň dňa 1. septembra 2008.

Comments

Komentáre