ImageBratislavský župan dodal dôkaz prečo je súčasné právo na odpoveď zlé.

Vladimír Bajan sa zapíše do dejín slovenskej žurnalistiky. Stál pri zrode denníka SME a teraz má šancu prispieť k vypusteniu nezmyselného práva na odpoveď z tlačového zákona. V oboch prípadoch je však jeho rola trochu paradoxná a celkom nezámerná.

V januári 1993 Bajan ako poslanec parlamentu za HZDS a zástupca štátnej mládežníckej nadácie oznámil redakcii denníka Smena odvolanie šéfredaktora Karola Ježíka z funkcie. Bolo zdôvodnené „zlými hospodárskymi výsledkami“ ale všetkým bolo jasné že pravým dôvodom bola protimečiarovská orientácia novín. V reakcii na vyhodenie politicky nepohodlného šéfredaktora odišla zo Smeny skoro celá redakcia a založila denník SME na ktorý už žiadna štátna nadácia nemá dosah a ktorý následne výrazne prispel k pádu mečiarizmu reprezentovaného v roku 1993 aj Bajanom.

V roku 2008 je Bajan bratislavským županom zvoleným aj s podporou Smeru. A práve z tejto pozície sám alebo prostredníctvom niektorého zo svojich podriadených využil ako jeden z prvých právo na odpoveď spôsobom ktorý potvrdzuje že výhrady proti tomuto inštitútu boli namieste.

Odpoveď

Denník Pravda publikoval články v ktorých poukázal na to že Bratislavský samosprávny kraj kúpil luxusné auto za takmer 35 milióna korún. Župa na to reagovala v Pravde publikovanou „Odpoveďou“ v ktorej tvrdí že „denník Pravda viackrát bez zjavnej príčiny a s použitím domyslených neprávd a demagógie napadol dobré meno Bratislavského samosprávneho kraja a česť jeho predsedu Vladimíra Bajana v súvislosti s nákupom auta pre potreby BSK“. A to bez toho aby v celej odpovedi bola spomenutá čo i len jedna nepravda alebo demagógia novín.

Ako príklad odpoveď spomína že „napríklad alarm je súčasťou povinnej výbavy pri poistení“. V článkoch nikto netvrdil že župné auto má byť bez alarmu ale bolo opísané vysoko nadštandardné vybavenie kúpeného auta ktorého súčasťou je aj alarm s ochranou proti odtiahnutiu. Čiže demagógia áno ale nie zo strany novín. A keď sme už pri tom vybavení naozaj je nevyhnutné aby auto kúpené za peniaze daňových poplatníkov malo aj vak na dlhé predmety teda lyže golfové palice či rybárske udice televíziu a vyhrievané kožené sedadlá s pamäťou na nastavenia?

Tajnosti

Ďalšou perlou je tvrdenie že „BSK nerobí okolo súťaže tajnosti na všetky otázky riadne a niekoľkokrát odpovedal. O kúpu nového auta sa zaujímala pani redaktorka raz ako redaktorka a raz ako súkromná osoba“. Tu sa stretávame s prípadom keď niekto dokáže nasledujúcou vetou vyvrátiť obsah tej predchádzajúcej. Je totiž zjavné že keby úrad nerobil okolo súťaže tajnosti a odpovedal redaktorke Diane Schniererovej na všetky jej otázky riadne nemusela by sa na úrad obracať ako občianka a využiť zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Postup podľa infozákona je totiž zdĺhavejší ale právo občana na informácie je zákonom chránené viac ako právo novinára na odpovede a tak cez neho možno zistiť aj to čo novinárom politici a úradníci zvyknú zatajovať.

Odpoveď Bajanovej župy je dôkazom prečo treba právo na odpoveď z tlačového zákona odstrániť. Keď sa raz bude pripravovať príslušná novela bude možné tú odpoveď použiť ako prílohu k dôvodovej správe.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 11. septembra 2008.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.