Poslanci miestnych zastupiteľstiev bratislavských mestských častí zvolení za Občiansku konzervatívnu stranu (OKS) vyjadrujú nesúhlas so spôsobom rozhodovania o novej podobe bratislavského Starého mosta. Anketu v ktorej si ľudia mohli vybrať z troch rôznych verzií jedného návrhu od jedného autora nepovažujeme za vhodný spôsob rozhodovania o tak zásadnej otázke ktorá významne poznačí tvár Bratislavy na mnohé desaťročia.

Vyzývame primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy aby prehodnotili svoj doterajší postoj v tejto veci. Podporujeme návrh na vypísanie architektonickej súťaže o novej podobe Starého mosta s jasne stanovenými a transparentnými podmienkami a s možnosťou účasti architektov bez neopodstatnených obmedzení.

Poslanci OKS:

František Šebej poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka
Peter Tatár poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Dušan Franců miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Peter Osuský miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Marian Šrámek poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Záhorská Bystrica
Ondrej Dostál miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Comments

Komentáre