Dnes som podal Rade pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť pre podozrenie z porušenia zákona o vysielaní a retransmisii Slovenským rozhlasom. K porušeniu zákona prišlo podľa môjho názoru odvysielaním relácií Sobotné dialógy v dňoch 26.4.2008 7.6.2008 28.6.2008 v ktorých bol ako jedinému politikovi poskytnutý priestor premiérovi a predsedovi strany Smer – SD Robertovi Ficovi.

Rada v decembri 2003 rozhodla že Slovenský rozhlas porušil zákon vysielaním relácie Tvárou v tvár v ktorej bol priestor ako jedinému politikovi poskytnutý vtedajšiemu premiérovi a predsedovi SDKÚ Mikulášovi Dzurindovi. Podľa rozhodnutia Rady z roku 2003 tým Slovenský rozhlas porušil zákon lebo nezabezpečil názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby a objektívnosť a nestrannosť politickopublicistických programov.

Relácia Sobotné dialógy je vysielaná pravidelne vždy v sobotu o 12:10. Na svojej internetovej stránke túto reláciu Slovenský rozhlas charakterizuje nasledovne: „Politická diskusia o témach ktoré počas týždňa rezonovali v politickom a spoločenskom dianí. Každá posledná sobota v mesiaci patrí diskusii s predsedom vlády SR.“ Z tejto informácie vyplýva že v uvedených dňoch je v predmetnej relácii hosťom výlučne Robert Fico a žiadnemu inému politikovi priestor vo vysielaní relácie poskytnutý nie je.

V dňoch 26.4.2008 a 7.6.2008 sa uskutočnilo vysielanie relácie s jediným hosťom – premiérom vlády a predsedom strany Smer – SD Robertom Ficom. Dňa 28.6.2008 boli spolu s Robertom Ficom hosťami relácie politológovia Rastislav Tóth a Peter Horváth ale žiadny iný politik.

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) „Správne orgány dbajú o to aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“ Keďže Rada v roku 2003 konštatovala porušenie zákona odvysielaním relácie v ktorej bol poskytnutý priestor iba premiérovi Mikulášovi Dzurindovi mala by aj v roku 2008 rozhodnúť rovnakým spôsobom o odvysielaní relácií v ktorých je poskytovaný priestor iba premiérovi Robertovi Ficovi. Inak by v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch vznikali neodôvodnené rozdiely čím by bola narušená jedna zo základných zásad správneho konania a tým aj zákon o správnom konaní.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 7. augusta 2008.


Prílohy:

Ondrej Dostál: Sťažnosť pre podozrenie z porušenia zákona o vysielaní a retransmisii Slovenským rozhlasom (formát PDF)

Licenčná rada o Dzurindovi v Slovenskom rozhlase (formát PDF)


Ďalšie informácie:

SME: Rada dostala podnet aj na Fica

SITA: RVR by sa mala zaoberať Ficovou reláciou v SRo

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.