Volebný program Výzva pre Slovensko schválila Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany (OKS) na dnešnom zasadnutí v Bratislave.

Predseda Programovej rady OKS Peter Zajac označil pred novinármi dokument za odvážny program reforiem a kritérium pri posudzovaní akejkoľvek politickej činnosti a výkonu moci v najbližšom čase. „OKS sa dnes chápe aj ako orgán kontroly budúcej moci“ vyhlásil.

OKS bude požadovať prijatie novej „nesocialistickej“ ústavy v ktorej nebudú napríklad ustanovenia o bezplatnom zdravotníctve a práve na prácu. Mala by tiež mať novú preambulu vyjadrujúcu že ide o ústavu všetkých občanov. Podľa Zajaca by sa mohla začínať slovami: „My občania Slovenskej republiky to jest my príslušníci slovenského národa a národnostných menšín…“ Referendum by sa malo obmedziť len na otázky týkajúce sa suverenity štátu o vstupe SR do Európskej únie by teda mali občania rozhodovať v referende o vstupe do NATO nie pretože tu ide len o zmluvný vzťah s inými krajinami. Za najlepšie územnosprávne usporiadanie považujú občianski konzervatívci systém 15 žúp.

V ekonomickej oblasti chce OKS presadzovať nulovú daň z príjmu pre fyzické osoby s ročným príjmom nižším ako 120 tisíc korún rovnú daň z príjmu pre fyzické i právnické osoby vo výške 16 percent a perspektívne nulovú výšku tejto dane. „Dnes rovná daň zajtra žiadna daň“ povedal predseda OKS Peter Tatár. Sadzby dane z pridanej hodnoty by sa podľa neho mali zjednotiť na výške 17 percent a odvody do sociálnych fondov znížiť zo súčasných 508 percenta na 33.

Všetky tieto opatrenia považuje OKS za realizovateľné musia však byť úzko previazané na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu. Nižšie dane znamenajú podľa Tatára ich vyšší výber okrem toho už v súčasnom štátnom rozpočte je možné okamžite ušetriť 45 miliárd korún. OKS chce sociálnu politiku obmedziť na garantovanie minimálneho životného štandardu pričom štát by mal sociálnu solidaritu vyžadovať v troch oblastiach zdravotníctve základnom a strednom školstve a pomoci sociálne odkázaným. Podľa Tatára treba zrušiť zákon o tripartite realizovať dôslednú reformu dôchodkového systému a zdravotníctva minimalizovať zásahy štátu do ekonomiky zrušiť štátne dotácie subvencie a garancie znížiť výdavky na prevádzku štátu sprivatizovať zvyšky podielu štátu v jednotlivých spoločnostiach a realizovať súkromné vlastníctvo diaľnic pôdy a lesov.

OKS ďalej požaduje zrovnoprávnenie všetkých typov škôl platené vysokoškolské štúdium spolu so systémom študentských pôžičiek po dohode s cirkvami ich postupnú odluku od štátu zvýšenie určenia časti zaplatenej dane z príjmu mimovládnym organizáciám z jedného na päť percent a ústretovú politiku voči národnostným menšinám.

V zahraničnej politike sa chce orientovať na rovnocenné členstvo SR v EÚ a presadzovať medzivládny charakter tejto organizácie vrátane posilnenia úlohy národných parlamentov. OKS odmieta tendenciu presadzovať obrannú úlohu NATO európskymi inštitúciami.

Comments

Komentáre