Politici dnešnej Občianskej konzervatívnej strany stáli na Slovensku pri zrode dvoch kľúčových ponovembrových programov Šance pre Slovensko (1990) a Spolu za lepšie Slovensko (1998).

Výzva pre Slovensko nadväzuje na jednej strane svojím principiálnym reformným charakterom na tradíciu oboch programov na druhej strane je programom s celkom novým obsahom.

Predovšetkým je programom zásadným dôsledným a skutočne konzervatívnym.

Je programom vecným a nie programom nesplniteľných sľubov.
Je programom konkrétnym ukazuje cesty ktorými ho možno prakticky uskutočniť.
Je programom transparentným a verejne kontrolovatelným.
Je programom jasných priorít.
Je programom hospodárskej efektívnosti je založený na takých hodnotách ako poctivosť zodpovednosť čestnosť lojalita solidarita.
Je programom morálne fungujücej ekonomiky a ekonomicky zabezpečenej solidarity.
Je programom previazanosti a vzájomnej závislosti rozvoja ekonomickej a sociálnej sféry.
Je programom úcty k slobode k dôstojnosti ľudskej osoby k prirodzeným právam a zodpovednosti voči rodinnému národnému i širšiemu spoločenstvu.
Je dlhodobým programom a výzvou pre Slovensko budúcnosti.

Obsah

I. NEŽIŤ NA ÚKOR INÝCH: OKS PRESADZUJE EKONOMIKU ZODPOVEDNOSTI

II. PENIAZE TOMU KTO ICH ZAROBIL: OKS PRESADZUJE NÍZKE DANE

III. SILNÝCH POVZBUDIŤ SLABÝCH PODPORIŤ: OKS PRESADZUJE ADRESNÚ SOCIÁLNU POLITIKU

IV. RODINA JE ZÁKLAD SPOLOČNOSTI: OKS PRESADZUJE PODPORU RODÍN S DEŤMI

V. ÚRADNÍK MÁ SLÚŽIŤ OBČANOVI: OKS PRESADZUJE ÚČINNÚ SPRÁVU VECÍ VEREJNÝCH

VI. DOBRÉ ZÁKONY ÚČINNÁ SPRAVODLIVOSŤ: OKS PRESADZUJE VYKONATEĽNOSŤ PRÁVA

VII. ČÍM VIAC VIEM TÝM SOM BOHATŠÍ: OKS PRESADZUJE VZDELANOSŤ A KULTÚRNOSŤ

VIII. NEŽIJEME SAMI: OKS PRESADZUJE AKTÍVNU ZAHRANIČNÚ POLITIKU

IX. BYŤ ROVNOCENNÝM PARTNEROM: OKS PRESADZUJE ZÁUJMY SLOVENSKA V EURÓPSKEJ ÚNII

X. PREDNOSŤ POCTIVÝM PRED VYVOLENÝMI: OKS PRESADZUJE BOJ PROTI KORUPCII

XI. VÁŽIME SI VŠETKÝCH: OKS PRESADZUJE DOBRÚ OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

Na stiahnutie:

Výzva pre Slovensko – volebný program OKS pre parlamentné voľby 2002 (RTF)

Comments

Komentáre