Naša spolupráca s politickou reprezentáciou maďarskej menšiny má dlhú tradíciu. V novembri ’89 sme spolu poslali do minulosti komunistický režim. Víťazstvo VPN v prvých slobodných voľbách bolo naším spoločným víťazstvom s časťou maďarských politikov združených v Maďarskej nezávislej iniciatíve. Pred rokom 1998 sme to boli my kto najdôslednejšie presadzoval zbližovanie slovenskej opozície s Maďarskou koalíciou (MK). Po voľbách 1998 sme trvali na účasti SMK vo vládnej koalícii. Zasadzovali sme sa za dodržiavanie záväzkov daných SMK aj tam kde na to ostatní zabúdali (Slovenský pozemkový fond prevod pôdy neidentifikovaných vlastníkov fakulta pre maďarských pedagógov Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov). Nerobili sme tak z účelových dôvodov ale preto že považujeme za potrebné maďarskú menšinu vťahovať do budovania štátu. Naša politika voči národnostným menšinám bola vždy ústretová. V roku 1990 sme presadili zákon o úradnom jazyku ktorý menšinám umožnil používať ich jazyk v úradnom styku. Boli sme najdôslednejšími kritikmi protimenšinovej politiky Mečiarovej vlády (zákon o štátnom jazyku územné členenie zneužívanie štátnej podpory menšinovým kultúram pokusy zaviesť tzv. alternatívne vyučovanie). Ako jediní zo slovenských strán sme sa prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov snažili dostať zákon o používaní jazykov menšín do podoby ktorá by bola bližšie predstavám maďarskej menšiny. Osamotení sme spolu s SMK zostali v snahe nahradiť v preambule ústavy národný princíp za občiansky. Ako jediní sme boli ochotní vopred nezavrhovať návrh na vytvorenie tzv. Komárňanskej župy a trvali sme na tom aby koalícia schválila iba taký variant územného členenia s ktorým by súhlasili všetky koaličné strany vrátane SMK. Nikdy sme sa neuchýlili k vytĺkaniu politického kapitálu z protimaďarských nálad k čomu majú občas tendenciu demokratické slovenské strany aj pri konfliktných témach sme vždy presadzovali triezvy pohľad (súsošie Cyrila a Metoda v Komárne zákon o zahraničných Maďaroch alebo naposledy prehnané reakcie na výroky M. Duraya). Takúto politiku sme nerobili preto žeby sme chceli niekomu nadbiehať ale preto že ústretový postoj voči menšinám považujeme za správny. Chceme aby sa na Slovensku všetci jeho občania bez ohľadu na svoju národnosť cítili doma. A k tomu je potrebné aby Slovensko bolo dobrou vlasťou nielen pre Slovákov ale aj pre Maďarov Rómov i príslušníkov všetkých tu žijúcich národností.

Sme odhodlaní vo svojej politike pokračovať. OKS sa zúčastní tohtoročných parlamentných volieb. Je prirodzené že za svojho potenciálneho partnera sme považovali SMK s ktorou nás spája blízky pohľad nielen na potrebu korektnej menšinovej politiky ale aj na väčšinu ostatných otázok. Rokovania prebiehali už od minulého roka. Navrhli sme vytvorenie koalície ale rešpektovali sme že SMK sa rozhodla pred týmito voľbami koalície nevytvárať. Uvedomujeme si že znenie volebného zákona môže vyvolávať pochybnosti nad rozhodnutím politickej strany zobrať na kandidátku členov inej strany. A navrhli sme SMK také riešenie ktoré by vylúčilo akékoľvek spochybňovanie účasti kandidátov OKS na kandidátke SMK. Nechceli sme aby sa naši kandidáti dostali do NR SR len vďaka hlasom voličov SMK preto sme boli pripravení rokovať o takom umiestnení kandidátov OKS na kandidátke SMK aby ich zvolenie za poslancov nebolo na úkor kandidátov SMK ale zásluhou lepšieho volebného výsledku ktorý by SMK aj vďaka nášmu spoločnému postupu mohla dosiahnuť.

Boli sme však presvedčení že ak má mať naša spolupráca s SMK zmysel mala by byť postavená na partnerskom základe. Išlo nám nielen o etnickú spoluprácu Slovákov a Maďarov ktorú pokladáme za samozrejmosť. Naša spolupráca mala byť založená na programovej blízkosti na spoločnej snahe presadzovať reformy správať sa poctivo a robiť slušnú občiansku politiku.

Zmena postoja SMK a jej rozhodnutie neprijať našu ponuku na partnerskú spoluprácu nás mrzia. Bez ohľadu na to však my na svojich postojoch nebudeme nič meniť. Naďalej budeme presadzovať skutočné reformy i ústretovú politiku voči menšinám. Takúto politiku sme vždy robili nie preto žeby sme od toho očakávali nejaké výhody ale preto že to považujeme za správne. A je poctivé presadzovať to čo považujeme za správne. Bez ohľadu na to či je to pre nás momentálne výhodné.

Peter Tatár predseda OKS
Peter Zajac predseda programovej rady OKS
František Šebej podpredseda OKS
Peter Osuský podpredseda OKS
Ondrej Dostál ústredný tajomník OKS

Comments

Komentáre