Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany (OKS) privítala rozhodnutie vlády SR zvýšiť podiel finančných zdrojov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu na rozbehnutie dôchodkovej reformy. Zaujala však negatívne stanovisko k tomu že neboli doteraz vytvorené legislatívne predpoklady na vznik kľúčového druhého piliera dôchodkového systému. Bez neho nie je reálne reformu rozbehnúť.

„OKS namiesto silných rečí predložila do Národnej rady SR návrh zákona o dôchodkových fondoch a dôchodkovom poistení. Očakáva že poslanci ktorí to myslia s reformou dôchodkového systému vážne podporia tento kľúčový návrh zákona“ povedal dnes novinárom v Bratislave predseda strany Peter Tatár. Doplnil že zatiaľ o ich zámere diskutovali s viacerými členmi Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a je presvedčený že návrh získa podporu už v prvom čítaní.

Návrh zákona je rozdelený na dve časti pričom niektoré záležitosti sú v ňom naznačené iba rámcovo. Jedna časť hovorí o postavení druhého piliera založení fondov dôchodkového poistenia a ich inštitucionalizácii a určuje prísnu kontrolu zo strany štátu. Tú by mal robiť Úrad pre finančný trh. Podľa Tatára druhá časť prepája dnešný sociálny systém. Práve pri nej očakáva najväčšiu diskusiu pretože tu sa bude diskutovať o výške platby aj o tom akú veľkú časť budú povinne platiť občania do súkromných fondov.

Tatár sa vyjadril aj o predvolebnej spolupráci a zopakoval že prvoradou úlohou pre OKS je pokračovanie vo výstavbe vlastných straníckych štruktúr. Predvolebný program predstaví OKS v máji ale je pripravená diskutovať o predvolebnej spolupráci s viacerými stranami z pravého spektra. Zopakoval že najbližšími partnermi pre stranu sú Kresťanskodemokratické hnutie a Strana maďarskej koalície.

Comments

Komentáre