Občianska konzervatívna strana (OKS) predkladá na marcovú schôdzu Národnej rady (NR SR) deväť návrhov reformných zákonov. Informoval o tom dnes na tlačovej besede OKS jej predseda Peter Tatár. OKS predkladá návrh ústavného zákona o zachovaní pomerného volebného systému spolu s poslancom SDKÚ Tomášom Galbavým. Návrh dopĺňa ústavu o informáciu že voľby do NR SR sa konajú podľa zásady pomerného zastúpenia a jeho cieľom je chrániť volebný systém pred účelovými zmenami. Občianski konzervatívci považujú návrh na ktorého schválenie je potrebných 90 hlasov za racionálny pretože žiadnej strane okrem HZDS a Smeru nezáleží na tom aby zvrátili na najbližšie roky politický systém. Podpredseda OKS Peter Osuský dodáva že tých ktorí nechcú rozdeľovať politickú scénu by malo byť 90.

Druhým dôležitým zákonom na ktorom OKS pred nadchádzajúcou schôdzou záleží je návrh zákona o dôchodkovom poistení ktorý vytvára súkromné dôchodkové fondy. Podľa Tatára OKS pripravila v paragrafovej forme komplexnú reformu dôchodkového systému čo za tri roky nedokázala urobiť vláda.

OKS ďalej na marcovú schôdzu parlamentu predkladá novelu zákona o súdoch sudcoch a organizácii súdov. Tá upravuje právo na zákonného sudcu. O právach a povinnostiach občana by potom mal rozhodovať súd a nie iný orgán. Štvrtou predkladanou normou je návrh novely transformačného zákona ktorý je krokom k náprave vlastníckych vzťahov v poľnohospodárstve pričom predlžuje lehoty na vydanie družstevných podielnických listov a zavádza sankcie za ich nevydanie. Ďalej OKS predkladá návrh novely zákona o pôde ktorý umožňuje v odôvodnených prípadoch vrátiť občanom majetok nachádzajúci sa vo vojenských obvodoch a napraviť krivdy spáchané na vlastníkoch pozemkov v záhradkárskych osadách. OKS tiež navrhuje opätovne prerokovať novelu zákona o trojdani ktorý znižuje sadzby z dedičstva darovania prechodu a prevodu nehnuteľností. Zákon nebol prijatý po tom čo ho vetoval prezident. OKS predkladá aj dva návrhy na novelizáciu Zákonníka práce a návrh novely kompetenčného zákona ktorý obnovuje politickú nezávislosť predsedu Úradu pre štátu službu.

Comments

Komentáre