Občianska konzervatívna strana (OKS) začína budovať svoje regionálne štruktúry. Cez víkend sa uskutočnia jej prvé regionálne snemy v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Delegáti si na nich okrem iného zvolia predsedov krajských rád.

Na funkciu predsedu Krajskej rady v Banskobystrickom kraji zatiaľ kandidujú Alfréd Haško a krajský koordinátor OKS Svetozár Gavora stanovy strany však pripúšťajú predkladanie kandidátok aj počas samotného snemu. Občianski konzervatívci tu evidujú okolo tridsať členov v troch miestnych kluboch a na sneme očakávajú účasť pätnástich delegátov.

V Nitrianskom kraji je známy zatiaľ len jeden kandidát na predsednícku stoličku. Je ním krajský koordinátor Peter Svyba. Členská základňa má podľa jeho slov rádovo sto členov prevažná väčšina z nich sú bývalí členovia Demokratickej strany (DS) a v politike sa angažujú už od roku 1989.

Delegáti oboch krajov zvolia aj členov Republikovej rady ktorá je medzi dvoma snemami vrcholným orgánom strany. Nitriansky kraj by malo zastupovať osem členov Banskobystrický štyria.

Občiansku konzervatívnu stranu založili koncom minulého roka bývalí členovia Demokratickej strany Peter Osuský František Šebej Peter Tatár a Peter Zajac. Ich členskú základňu tvorí okolo 200 členov väčšina z nich prestúpila z DS. Stanovy strany znemožňujú aby do radov občianskych konzervatívcov vstupovali bývalí funkcionári KSS alebo KSČ ktorí pôsobili na okresnej alebo vyššej úrovni. 0bčianski demokrati nechcú mať medzi sebou ani bývalých príslušníkov Ľudových milícií pracovníkov alebo spolupracovníkov ŠtB.

Comments

Komentáre