Košická deklarácia OKS

Občianske konzervatívne spoločenstvo (OKS) sa chce stať pozitívnou alternatívou voči prázdnej mocenskej účelovosti a hodnotovému relativizmu ktoré prevažujú v dnešnej politike. Činnosť OKS bude založená na rešpektovaní politickej kultúry založenej na dodržiavaní a kontrole verejne vyslovených záväzkov jednote slov a činov spojení programovej činnosti orientovanej na kľúčové problémy spoločnosti s konkrétnymi uskutočniteľnými návrhmi a uprednostnení záujmov slobodných občanov pred presadzovaním vlastnej straníckej moci a vplyvu v ekonomických a byrokratických štruktúrach štátu. OKS bude presadzovať skutočné reformy vo všetkých oblastiach kde je to potrebné. Podľa presvedčenia OKS sú skutočné reformy založené na prednosti individuálnej slobody a zodpovednosti pred paternalistickým štátom. OKS nebude podporovať nijaké polovičaté ani oportunistické riešenia. OKS verí že aj v zahraničných vztahoch a politike musia byť rozhodnutia diktované vyznávanými hodnotami západnej civilizácie a nie krátkodobým materiálnym prospechom alibizmom či strachom z rizík spojených s principiálnymi rozhodnutiami vo vzťahu ku krajinám s režimami ktoré ohrozujú slobodu a demokraciu na celom svete. OKS chce uzatvárať partnerstvá v ktorých bude hlavnou zárukou vzájomná lojalita dodržiavanie dohôd a pravidiel. Preto pokladá za svojich hlavných partnerov SMK a KDH.

Celoslovenské zhromaždenie OKS
V Košiciach 22. septembra 2001

Comments

Komentáre