Nezávislí konzervatívni poslanci a konzervatívne orientovaní občania iniciovali 19. mája 2001 v Martine vznik Občianskeho konzervatívneho spoločenstva OKS.

Občianske konzervatívne spoločenstvo je neformálne spoločenstvo pre podporu a rozvoj občianskej konzervatívnej politickej kultúry. Občianske konzervatívne spoločenstvo považuje za potrebnú obnovu občianskej konzervatívnej politiky a systematickej programovej činnosti. Občianske konzervatívne spoločenstvo vychádza zo slovenskej konzervatívnej tradície predovšetkým z politického odkazu M. R. Štefánika a Milana Hodžu z potreby slušnosti v politike a z morálnych a etických hodnôt Západu. Občianske konzervatívne spoločenstvo chce nadviazať na doterajšiu prácu svojich členov a na slovenské demokratické tradície a kultúru.

Občianske konzervatívne spoločenstvo príde s novými politickými témami s cieľom vyrovnať sa s dedičstvom totalitných a posttotalitných režimov nedávnej minulosti fakticky vrátiť Slovensko do euroatlantického civilizačného okruhu zabezpečiť aby štát slúžil občanom v otvorenej občianskej spoločnosti a dosiahnuť čo najvyššiu ekonomickú slobodu občanov. Občianske konzervatívne spoločenstvo má dlhodobé ciele rozvoja občianskej konzervatívnej politiky ako opozičnej oproti dnešnému smerovaniu politiky. Občianske konzervatívne spoločenstvo sa sústreďuje na poslaneckú prácu v parlamente a na prípravu konzervatívnych politických koncepcií. Skupina nezávislých konzervatívnych poslancov je veľmi aktívna pri návrhoch zákonov a pripomienkach ku vládnym návrhom zákonov. Legislatívna práca a príprava občianskych konzervatívnych koncepcií je vkladom Občianskeho konzervatívneho spoločenstva do budúcnosti Slovenska.

V Martine
19. mája 2001

Comments

Komentáre