title=

…hovorí Jozef Ševc. Súdruh Ševc má viacero kvalifikácií: je Biľakov zať vedúci Oddelenia UV KSS spred roka 1989 (vtedy ho ešte súdruh Migaš ako jeho zástupca musel poslúchať) a dnešný predseda Ústredného výboru KSS. Hlási sa k tomu že KSS nie je „strana osobností ale strana kolektívna v ktorej platí to mušketierske – jeden za všetkých a všetci za jedného“.

Súdruh Ševc nakupuje v malých obchodíkoch lebo neuznáva supermarkety a keď hľadá nejaké skrutky behá po všetkých obchodoch. KSS má viac ako 23-tisíc členov spolupracuje so 142 komunistickými robotníckymi socialistickými a inými stranami vo svete požaduje riadené hospodárstvo zoštátnenie polovice majetku v strategických podnikoch prírodných zdrojoch a bankách – inými slovami nové znárodnenie a teda zrejme nový Február. To je sila blúznenia a nehodno ju podceňovať.

Aký je rozdiel medzi súdruhom Ševcom a ostatnými súdruhmi ktorí sa medzitým stali pánmi? Súdruh Ševc je vo svojom marxizme poctivejší a nehanbí sa zaň. To nemusí znamenať že jeho niekdajší komplici sa viac hanbia – možno sú len nehanebnejší.

A v jeho kolektívnej strane bez osobností platí len to staré marxistické: Všetci za komunistov komunisti sami pre seba. Škoda len že si to tak vzorne osvojili mnohí demokrati. Asi sa to mali od koho naučiť.

Dobrú noc.

Comments

Komentáre