Podľa OKS každé veľké prerozdeľovanie zdrojov prináša viac zlého ako dobrého.

Finančná injekcia ktorú Slovenská republika dostane od EÚ v rokoch 2007 až 2013 vo výške cca 400 miliárd korún nesie v sebe nebezpečenstvo že prostriedky budú vynaložené na nesprávny účel vynaložené nesprávnym nesystémovým a netransparentným spôsobom v potenciálne korupčnom prostredí vynaložené len aby sa vyčerpali a že budú mať negatívny vplyv na spravodlivú hospodársku súťaž aj na aktivitu a motiváciu občanov a podnikateľských subjektov. Tým paradoxne môžu poškodiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť a ďalší rozvoj slovenského hospodárstva a spoločnosti.

Zabrániť týmto rizikám sa dá len včasnou a dostatočnou verejnou kontrolou účelu a spôsobu použitia prostriedkov. Doterajší priebeh prípravy programovacích dokumentov a spôsob rozhodovania vlády je nezodpovedný a vedie len k naplneniu uvedených rizík.

OKS kriticky upozorňuje najmä na to že alokácia zdrojov do jednotlivých oblastí nebola ani len (ani odborne ani verejne) diskutovaná tobôž pripomienkovaná či riadne zdôvodnená. O prerozdelení 400 miliárd korún prakticky dohodlo SDKÚ s SMK.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky aby zrušila svoje rozhodnutie z 17.mája 2006 roku.

Vyzývame vládu aby v budúcnosti najprv dostatočne verejne zdôvodnila každé takéto významné rozhodnutie.

OKS je presvedčená že najlepším riešením teraz aj pre budúcnosť je úplné zrušenie dotácií lebo centralizujú kompetencie v rukách politikov a byrokratov na úkor jednotlivcov rodín a podnikateľov prehlbujú negatívne tendencie vo verejných financiách a finančne zaťažujú všetkých daňovníkov – občanov i podnikateľské subjekty.

OKS upozorňuje tiež na slovník ktorý sa dnes v súvislosti s „budovaním znalostnej ekonomiky“ používa. Tento newspeak EÚ nápadne pripomína slovník „budovania socializmu“. Treba len dúfať že neskončí podobne…

Ďalšie informácie:

SME: OKS vyzýva vládu zrušiť rozhodnutie o rozdelení eurofinancií

Comments

Komentáre