ImagePuzzle Ficovho vládnutia sa pomaly začína skladať do obrazu. Jeho základ tvorí samotná povaha vlády. Smer vychádza z neomarxistickej ideológie presadenej do prostredia Európskej únie a predstavuje návrat do ekonomického a sociálneho myslenia sedemdesiatych rokov minulého storočia. Práve koalícia so Smerom však ukázala že ani SNS nie je antikomunistickou a HZDS pravicovou stranou.

Puzzle Ficovho vládnutia sa pomaly začína skladať do obrazu. Jeho základ tvorí samotná povaha vlády. Smer vychádza z neomarxistickej ideológie presadenej do prostredia Európskej únie a predstavuje návrat do ekonomického a sociálneho myslenia sedemdesiatych rokov minulého storočia. Práve koalícia so Smerom však ukázala že ani SNS nie je antikomunistickou a HZDS pravicovou stranou.

Za dnešnou fasádou vládnej koalície sa skrýva dlhodobé odmietanie všetkých zmien ktoré viedli k dnešnému úspechu Slovenska a príklon k dvom totalitným tradíciám dvadsiateho storočia vojnového slovenského štátu a povojnového komunistického Československa. Pri všetkých historických rozdieloch dočasných spojenectvách a dlhodobej nevraživosti zaručuje v koalícii ich spoločný totalitný základ tichý pakt o vzájomnom neútočení.

Ficovu vládu vyznačuje neúcta k právnemu štátu. Vo viacerých prípadoch (vyvlastňovanie dohľad nad zdravotnou starostlivosťou činnosť vyšetrovacích orgánov koncesionárske poplatky a spôsob ich vyberania dodržiavanie medzinárodných zmluvných záväzkov) prichádza s návrhmi ktoré sa pohybujú na hrane alebo za rámcom ústavy.

Vládna koalícia sa usiluje utajovať informácie. Je centralistická a etatistická. Jej politickou technikou sú od volieb čistky. Znižuje zákonodarnú úlohu Národnej rady. Navrhované zmeny v ekonomike dôchodovom systéme Zákonníku práce a zdravotníctve smerujú k negovaniu dosiahnutých výsledkov. Rozkladá demokratický systém súdnictva. Bagatelizuje význam vzdelania a kultúry. Reguluje a prerozdeľuje. Prehlbuje politizáciu štátnej správy a deformácie verejných výdajov. Je dvojtvárna vodu káže a víno pije. Mení charakter verejnoprávnej televízie. Prerozdeľovanie peňazí z únie nevedie k deklarovanému vyrovnaniu regionálnych rozdielov.

Napriek tomu je Slovensko ekonomicky a sociálne úspešnou krajinou a lesk tohto úspechu dopadá na Ficovu vládu. Práve to je však jej najväčším problémom. Zdedila zlaté vajce ekonomického rastu a poklesu nezamestnanosti. Užíva jeho dôsledky aj keď ohovorila všetky jeho dôvody. Nerozumie však podstate súčasného úspechu a len pod silným tlakom verejnosti ustupuje pred veľkými deformáciami.

Vládna koalícia je v podstate nesúrodá pričom zodpovednosť za vládnutie je nedeliteľná. Každý prichádza s odlišnými často protichodnými nápadmi ktorých uskutočnenie by znamenalo a znamená vo väčšine prípadov návrat do minulosti.

Najväčší problém Ficovej vlády však spočíva v inom. Tou zavrhovanou ale úspešnou cestou ktorú nechápe a odmieta aj keď z nej žije je pokračovanie reforiem – zníženie rovnej dane aspoň na pätnásť percent o čom sa hovorí už od roku 2002 zníženie odvodov ktoré by zmiernilo aj sociálne rozdiely v jednotlivých regiónoch znižovanie verejných výdajov dokončenie reformy verejnej správy a zdravotníctva principiálna reforma vzdelávania ktorá je kľúčom k budúcnosti Slovenska.

To je šanca dnešnej opozície hoci sa spôsob jej vládnutia stal nedôveryhodný a sama pred voľbami od strachu pokračovanie reforiem odtrúbila.

Reálny politický úspech však bude mať len ten kto bude mať odvahu na dôslednú poctivú a nešpekulatívnu opozičnú politiku opierajúcu sa o reformnú agendu. Život totiž ukázal že trvácnosť slovenského úspechu má formulu reformy + slušná vláda.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 20. marca 2007.

Comments

Komentáre